Despre sanctiuni si abateri disciplinare la locul de munca

0
962

Abaterea disciplinara se defineste ca o fapta savarsita la locul de munca, bazata pe o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre angajat. Fapta constatata incalca normele legale, regulile din regulamentul intern al companiei, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca.

In acord cu aceste abateri disciplinare, angajatorul are dreptul de a aplica, in conformitate cu legea, sanctiuni disciplinare angajatilor, care au savarsit diferite actiuni sau inactiuni cu vinovatie.

Cercetarea disciplinara

In majoritatea cazurilor este nevoie ca inaintea aplicarii sanctiunii sa se desfasoare o cercetare disiciplinara, initiata de catre angajator. Angajatul este notificat in scris sa se prezinte in fata imputernicitului angajatorului pentru a se realiza cercetarea disciplinara. Salariatul trebuie sa se prezinte la data, ora si in locul mentionate in notificare. In cazul in care angajatul nu se prezinta in vederea realizarii cercetarii disciplinare, atunci angajatorul are dreptul de a dispune sanctionarea, fara alte cercetari si explicatii.

“In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este”, art. 251 din Codul Muncii.

Decizia de sanctionare

Angajatorul poate sa dispuna aplicarea sanctiunii disciplinare in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care s-a constat abaterea disciplinara.

Conform Codului Muncii, decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • Descrierea faptei abaterii disciplinare;
 • Precizarea regulilor, clauzelor si altor aspecte din regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca incalcate de catre angajat;
 • Se explica motivele pentru care nu au fost luate in considerarea apararile angajatului din timpul cercetarii disciplinare;
 • Temeiul in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
 • Termenul de contestatie al sanctiunii disciplinare;
 • Instanta competenta la care se poate face contestatia privind sanctiunea disciplinara.

Decizia de sanctionare se va comunica anagajatului in maximum 5 zile calendaristice de la data emiterii, prin comunicare scrisa cu semnatura de primire sau scrisoare recomandata la domiciliul angajatului. Acesta poate face contestatie la decizie in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost comunicata.

Sanctiuni disciplinare

In conformitate cu prevederile din Codul Munci acestea sunt sanctiunile pe care angajatorul le poate aplica pentru abateri disciplinare:

 • Avertizare scrisa;
 • Retrogradare din functie;
 • Reducerea salariului pe 1-3 luni cu 5-10 %;
 • Reducerea salariului de baza si a indemnizatiei de conducere pe 1-3 luni cu 5-10%;
 • Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

“Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa”, art. 248 din Codul Muncii.

Stabilirea sanctiunii disciplinare

Exista anumite criterii dupa care angajatorul trebuie sa tina cont atunci cand stabileste tipul de sanctiune disciplinara:

 • Imprejurarile in care a avut loc fapta;
 • Gradul de vinovatie a salariatului;
 • Consecintele care au urmat abaterii disciplinare;;
 • Comportamentul si atitudinea generale ale angajatului la locul de munca
 • Alte sanctiuni de care a mai avut parte in trecut angajatul.

Va stam la dispozitie cu lamuriri si suport in cazuri de conflicte, abateri si sanctiuni disciplinare la locul de munca.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here