Ce trebuie sa stii despre plangerea contraventionala + Model

0
9857

Plangerea contraventionala se refera la un tip de cerere prin care contravenientul contesta legalitatea procesului verbal de contraventie, incheiat de organul constatator. Cererea este facuta catre instanta competenta.

Cel care a primit sanctiunea si caruia i s-a facut proces-verbal de constatare a contraventiei are dreptul de a face plangere impotriva acestui act, in termen de 15 zile din momentul in care i s-a comunicat sau inmanat procesul-verbal de contraventie.

“Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii”, art. 32, Ordonanta 2/2001.

Pasi de urmat in depunerea si judecarea plangerii contraventionale

Se va face o copie dupa procesul-verbal de constatare a contraventiei si impreuna cu plangerea se va depune la organul de care apartine agentul constatator. Persoana care depune plangerea va primi o dovada a faptului ca a fost primita si inregistrata.

Mai departe, se va intocmi dosarul cauzei, la care se va adauga plangerea contraventionala si se va trimite catre judecatoria in circumscriptia carea a avut loc contraventia. In tot timpul in care se depune si se judeca plangerea, executarea este suspendata, in ceea ce priveste despagubirea sau confiscarea.

In termen de 30 de zile de la primirea dosarului judecatoria fixeaza un termen de judecata. Se vor cita in acest proces contravenientul sau persoana care a facut plangerea precum si organul care a dat sanactiunea si a intocmit procesul-verbal de contraventie. De asemenea, mai pot fi citati persoanele in calitate de martori care sunt mentionat in procesul-verbal sau in plangere. Daca vorbim de un accident de circulatie, atunci la proces se va prezenta si societate de asigurari care a fost anterior, mentionata in procesul-verbal de contraventie.

In continuare, instanta va solutiona plangerea, dupa citarea tuturor partilor implicate si analizarea probelor disponibile, acolo unde este cazul. In urma procesul se va hotara care este sanctiunea, despagubirile si masura confiscarii.

Dupa ce se emite hotararea judecatoreasca aceasta va putea sa fie atacata cu recurs in 15 zile de la comunicare, fara sa fie nevoie de motivare. In timpul recursului se va suspenda executarea hotararii. “Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru”, art. 36, Ordonanta 2/2001.

Model plangere contraventionala

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………………………, domiciliat(a) in …………, formulez:

Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ….., din …………, incheiat de ……………, prin care, in baza art. …. din …….., am fost sanctionat(a). Cu aceasta plangere cer anularea procesului-verbal in cauza …………..

Motivele plangerii:

In fapt, am fost sanctionat(a) cu ………….. pentru faptul ca …………….. In realitate, nu sunt vinovat(a) de savarsirea faptei, deoarece ………………….., motiv pentru care cer admiterea plangerii si anularea procesului-verbal de contraventie citat.

In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile ……………………

In dovedirea motivelor enuntate, ma folosesc de proba cu acte, proba cu expertiza tehnica si proba cu urmatorii martori: ………………………………………..

Data depunerii,                  Semnatura,

…………… ……………

 DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………………

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here