Intocmirea si modificarea regulamentului intern conform Codului Muncii

0
163

Regulamentul intern sau Regulamentul de ordine interioara este actul prin care sunt reglementate normele de disciplina a muncii, de conduita si de comportament pentru salariati si restul personalului angajat intr-o unitate economica.

Intocmirea, continutul general si posibilitatile de modificare ale regulamentului interior sunt cuprinse in Codul Muncii.

Continutul general al oricarui regulament interior

Regulamentul de ordine interioara va cuprinde cateva aspecte legale esentiale privind regulile ce tin de protectia, igiena si securitatea in munca adaptate in functie de unitatea economica si de tipul de activitatea desfasurata.

Se vor mentiona detalii legate de regulile ce privesc principiile nediscriminarii si de incalcare a demnitatii, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor. In regulamentul intern se mentioneaza de asemenea modul in care se pot solutiona cererile sau reclamatiile venite din partea salariatilor, regulile privind disciplina muncii si a procedurii disciplinare, “angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara”, art. 67, Codul Muncii.

Se mentioneaza modul in care se aplica dispozitiile legale specifice, precum si criteriile in functie de care se realizeaza evaluarea profesionala a salariatilor. In regulementul intern se vor include in mod obligatoriu aspectele ce tin de colectarea si procesarea datelor cu caracter personal, reguli aplicabile conform GDPR, atat in cazul salariatilor, cat si al angajatorului. “Toti salariatii au obligatia de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal pentru a obține informații si clarificari in legatura cu protectia datelor cu caracter personal”, art. 91, Codul Muncii.

Totodata o sectiune din regulamentul de ordine interioara va cuprinde aspecte legale si prevederi in legatura cu incheierea, executarea, modificare, suspendarea si incetarea contractului individual de munca. Este recomandat ca in special aceasta sectiune sa fie parcursa cu atentie de catre salariat, pentru a se asigura ca ii sunt protejate drepturile legale in calitate de angajat.

Vor fi cuprinse in regulementul intern dispozitii privind masuri de protectia sociala, cum ar fi cele legate de starea de graviditate a salariatei, protejarea salariatilor contra potentialelor efecte nocive asupra sanatatii si bunastarii fizice si psihice a activitatii desfasurate.

Regulamentul intern cuprinde dispozitiile, drepturile si obligatiile in cazul acordarii diferitelor tipuri de concedii si gestionarea timpului de odihna.

Comunicarea regulamentului intern

Salariatii trebuie sa fie informati de catre angajator cu privire la continutul si prevederile cuprinse in regulamentul de ordine interioara a unitatii de activitate. In acest sens, regulamentul de ordine interioara va fi afisat la sediul de activitate, comunicat in parte fiecarui angajat, la fiecare punct de lucru, dupa caz. Angajatorul trebuie sa se asigure ca fiecare salariat a luat la cunostinta ceea ce este cuprins in regulamentul intern.

Sesizari privind regulementul intern

Conform Codului Muncii, orice salariat are dreptul sa sesiseze angajatorul cu privire la orice dispozitie a regulamentului intern care considera ca ii incalca vreun drept. In acest sens, “controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit alin 1, art. 245, Codul Muncii.

Pentru orice tip de nelamuriri juridice va asteptam pe platforma online ad-avocat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here