Reglementarea activitatii de telemunca

0
115

Legea nr. 81/2018 reglementeaza modul in care se desfasoara activitatea de telemunca. Aceasta este definita ca fiind o forma de organizare a muncii in care atributiile specifice functiei sunt realizate de catre salariat in alt loc decat sediul unde se desfasoara in mod normal activitatea de munca, cel putin o zi pe luna, prin utilizarea mijloacelor tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Telemunca se desfasoara in mod regulat si voluntar de catre salariat.

Telemunca si starea de alerta

“Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent”, art. 3, Legea nr. 81/2018.

In cazul in care salariatul refuza sa isi dea consimtamantul in ceea ce priveste prestarea muncii in regim de telemunca, conform legii, acest lucru nu reprezinta un motiv de sanctiune disciplinara sau de modificare a contractului individual de munca. In contextul pandemiei, prin modificarile aduse de Legea nr. 55/2020 telemunca devine o obligatie pentru majoritatea operatorilor economici, publici sau privati, fara sa se mai tina cont de numarul de angajati, pentru multi fiind o optiune si munca la domiciliu.

In cazurile in care din cauza specificului activitatii nu se poate implementa masura de telemunca sau munca la domiciliu, angajatorul este obligat sa reorganizeze programul de lucru astfel incat sa se lucreze pe grupe, care sa termine activitatea la intervale de timp diferite cu cel putin o ora distanta. Aceste prevederi sunt valabile pe tot parcursul starii de alerta si orice incalcare a acestora atrage catre sine riscul de amenda contraventionala care poate fi cuprinsa intre 1.000 lei si 5.000 lei.

Prevederi legale telemunca

Telesariatul isi organizeaza programul de lucru impreuna cu angajatorul, astfel incat sa se respecte prevederile din contractul individual de munca, contractul colectiv de munca si regulamentul intern. Verificarea muncii in regim de telemunca se realizeaza prin respectarea conditiilor contractului individual de munca si ale contractului colectiv de munca.

Pe langa conditiile si prevederile obligatorii care trebuie sa fie cuprinse in contractul individual de munca, in cazul desfasurarii activitatii in regim de telemunca se vor include unele aspecte in plus, cum ar fi – precizarea desfasurarii activitaii in regim de telemunca, perioada in care activitatea se desfasoara ca telemunca, locul unde se desfasoara telemunca, programul stabilit in care salariatul poate sa fie verificat de catre angajator, modul in care sunt contorizate orele de munca in telemunca, aspecte ce tin de asigurarea securitatii si sanatatii in munca, asigurarea transportului si materialelor necesare pentru telemunca de catre angajator, masuri care se iau pentru socializarea cu ceilalti colegi, cheltuielile pentru telemunca suportate de angajator.

Indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea, ca este la locul de munca sau dintr-un alt loc, salariatul are dreptul la aceleasi prevederi legale, cuprinse in regulamentul intern si contractul colectiv de munca.

“Prin contractele colective de munca aplicabile si/sau prin contractele individuale de munca si regulamentele interne se pot stabili si alte conditii specifice privind telemunca in conformitate cu Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, art. 6, Legea nr. 81/2018.

Angajatorul este obligat sa asigure materialele necesare tehnologice si alte echipamente, pentru o desfasurarea normala a telemuncii, acest lucru implicand instalarea si verificarea. Telesariatul este instruit in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca si cu privire la tot ce implica noi moduri de desfasurare a muncii in acest regim special. Telesariatul va respecta intocmai instructiunile primite de la locul de munca in ceea ce priveste desfasurarea activitatii in regim de telemunca, pentru a evita situatiile neplacute.

Obligatiile telesariatului

Telesariatul este obligat sa-l informeze pe angajator in legatura cu echipamentele de munca pe care le foloseste si sa permita accesul in vederea instalarii de echipamente si de asigurare a masurilor ce tin de securitate si sanatatea in munca, prin respectarea prevederilor din contractul individual de munca. O alta obligatie a telesariatului este aceea de a nu modifica in niciun mod conditiile care asigura securitatea si sanatatea in munca, in momentul in care desfasoara activitatea de telemunca si sa utilizeze in mod corecte echipamentele si materialele necesare, puse la dispozitie de catre angajator.

“Pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului, reprezentantii organizatiilor sindicale la nivel de unitate ori reprezentantii salariatilor au acces la locurile de desfasurare a activitatii de telemunca, in conditiile stipulate in contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca ori regulamentul intern, dupa caz”, art. 9, Legea nr. 81/2018.

Accesul la locul de munca unde se desfasoara activitatea de telemunca estee permis autoritatilor competente in vederea Inspectiei Muncii. In conditiile in care telemunca se desfasoara de la domiciliul salariatului, atunci orice tip de verificare se realizeaza cu notificarea in prealabil a acestuia si prin consimtamantul acestuia.

Contraventii in ceea ce priveste telemunca

Exista mai multe tipuri de contexte si de fapte, in legatura cu telemunca, ce pot intra la categoria de contraventie si sanctionate in acord cu gravitatea faptei.

Daca nu se prevede in contractul individual de munca sau intr-un alt aditional faptul ca munca se desfasoara in regim de telemunca se poate ajunge la amendare cu 10.000 lei. In cazul in care nu exista acord ale partilor in ceea ce priveste activitatea de telemunca exista riscul de amenda de 5.000 lei. De asemenea, in cazul in care nu se primeste acordul in scris al telesariatului cu privire la munca suplimentara in regim de telemunca si acestea este obligat sa presteze munca, atunci amenda este de 5.000 lei. Dupa cum am vazut mai sus exista unele aspecte esentiale care regelementeaza telemunca si care trebuie sa fie incluse in contractul individual de munca sau in actul aditional, in caz contrar amenda este de 5.000 lei. In cazul in care angajatorul nu asigura echipamentele si materialele necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca, acesta risca amenda de 2.000 lei, aceiasi sanctiune aplicandu-se daca nu instaleaza si verifica respectivele echipamente. Daca nu se desfasoara perioada de instruire a telesariatului cu privire la sanatata si securitatea in munca sau in ceea ce priveste noi moduri de lucru, amenda este de 2.000 lei.

“Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din cuantumul amenzilor prevazute la art. 11 lit. b) – g), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare”, art. 12, Legea nr. 81/2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here