Raspunderea contraventionala in raporturile de la locul de munca

0
155

Din punct de vedere legislativ, raspunderea conventionala este definita ca o forma de raspundere juridica, prin care statul trage la raspundere contravenientul si il obliga sa raspunda pentru faptele sale si sa se supuna sanctiunii, cu scopul de a restabili autoritatea legii.

Vom vedea care actiuni infaptuite de catre angajator sunt considerate contraventii si care sunt sanctiunile in fiecare caz, conform dispozitiilor legale din Codul Muncii in vigoare.

In cazul in care nu se respecta conditia legala ca plata salariului sa garanteze valoarea salariului minim brut pe tara, amenda este cuprinsa intre 300 lei si 2.000 lei. In situatia in care angajatorul refuza sa elibereze documentele necesare salariatului pentru a atesta activitatea de munca desfasurata, durata activitatii si alte detalii esentiale, poate sa primeasca o amenda cuprinsa intre 300 lei si 1.000 lei.

Daca angajatorul impiedica participarea salariatilor la greva, prin diferite metode violente sau non-violente sau ii obliga sa munceasca in timpul desfasurarii legale a grevei, atunci risca sa primeasca o amenda cuprinsa intre 1.5000 lei si 3.000 lei. Salariatul poate sa denunte daca observa ca angajatorul a stipulat in contractul de munca alte clauze decat cele legal acceptate, amenda pentru aceasta fapta fiind intre 2.000 lei si 5.000 lei.

Angajarea fara incheierea unui contract individual de munca se va amenda cu cate 20.000 lei per persoana angajata. De asemenea, prestarea muncii de catre o persoana fara sa fie incheiat un contract individual de munca se poate amenda cu 500 lei pana la 1.000 lei. In cazul in care angajatorul nu respecta prevederile legale cu privirea la acordarea zilelor libere de la stat, acesta poate primi o amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Referitor la incalcarea prevederilor privind munca suplimentara, angajatorul risca o amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei per persoana care a prestat munca suplimentara. De asemenea, daca angajatorul incalca prevederile legate de munca pe timp de noapte, poate sa fie amendat cu 1.500 lei pana la 3.000 lei.

Daca angajatorul nu acorda salariatilor indemnizatia pe durata intreruperii/reducerii temporare a activitatii de munca risca amenda cuprinsa intre 1.500 lei si 5.000 lei. In conditiile in care angajatorul refuza sa accepte demisia salariatului, amenda este de la 1.500 lei la 3.000 lei. Daca angajatorul refuza sa ofere un exemplar din contractul individual de munca inainte de inceperea activitatii de munca risca amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei, iar daca nu are copiile contractelor individuale de munca ale angajatilor care lucreaza la sediul firmei, atunci amenda este de 10.000 lei.

„Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din amenda aplicata potrivit alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal”, art. 260, Codul Muncii.

Toate tipurile de contraventii prezentate mai sus se constata si se sanctioneaza dupa caz de catre inspectorii de munca. Reluarea activitatii se poate face dupa ce se achita amenda contraventionala si dupa ce se remediaza situatia in cauza. In cazul in care se reia activitatea fara sa se plateasca amenda si fara sa se remedieze situatia, angajatorul risca pedeapsa cu inchisoare de 6 luni pana la 2 ani sau amenda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here