Infiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata

0
121

Pe teritoriul Romaniei in vederea realizarii actelor de comert, persoanele fizice si persoanele juridice au dreptul de a se asocia, in vederea constituirii societatilor comerciale, fiind considerate persoane juridice. Legea 31/1990 este cadrul legal de reglementare al naturii, infiintarii si derularii activitatii societatilor comerciale.

Societatea comerciala poate sa se constituie sub 5 forme – societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata. Despre cea din urma forma de societate comerciala o sa ne indreptam atentia azi.

Constituirea societatii cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut sau prin actul de vointa al unei singur persoane. Exista posibilitatea ca statutul si contractul de societate sa fie unite prin inscris unic, care poarta denumirea de act constitutiv. In vederea incheiererii actului constitutiv este nevoie de semnatura tuturor asociatilor sau fondatorilor.

Actul constitutiv trebuie sa cuprinda:

Date de indentificare asociati

Forma, denumirea si sediul social

Obiectul de activitate al societatii

Detalii legate de activitatea derulata de catre societate

Detalii legate de capitalul social cu numarul si valoarea nominala a partilor

Detalii legate de administrarea societatii – date identificare ale asociatilor care raspund de administrarea societatii sau ale administratorilor neasociati, precum si datele de identificare ale cenzorilor

Partile asociatilor in caz de beneficiu sau in caz de pierdere

Sedii secundare

Durata societatii

Modul in care se poate dizolva sau lichida societatea.

Capital social si asociati

„Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris”, art. 9, Legea 31/1990. La constituire, capitalul social al societatii cu raspundere limitata nu poate sa fie mai mic de 200 lei, iar partile sociale nu pot fi mai mici de cate 10 lei fiecare, fara posibilitatea de reprezentare prin titluri negociabile. Daca aceste parti sociale revin unei singure persoane, atunci aceasta este considerata asociat unic, care are drepturile si obligatiile care ar fi in mod normal exercitate de adunarea generala a asociatilor.

In cazul in care acest asociat unic indeplineste calitatea de administrator a societatii, atunci va indeplini obligatiile care ii revin prin lege. In cazul constituirii societatii cu raspundere limitata nu se va depasi numarul de 50 de asociati in total. „Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute”, art. 15, Legea 31/1990.

Inregistrarea societatii cu raspundere limitata

In vederea autentificarii actului constitutiv este nevoie de prezentarea dovezii eliberata de Registrul Comertului pentru a demonstra disponibilitatea firmei, precum si declaratia pe proprie raspundere. Daca toate cerintele legale sunt indeplinite si toata actele sunt in regula, se va autoriza constituirea societaii si inmatricularea in Registrul Comertului. Dupa inmatriculare societatea comerciala are caracter de persoana juridica. „Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale”, art. 41, Legea 31/1990.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here