Procedura de inscriere in cartea funciara

0
140

Cartea funciara este registrul public in care se tine evidenta juridica a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si persoanelor juridice. In cartea funciara este inscris dreptul real imobiliar detinut de persoana care l-a dobandit sau pe care l-a constituit cu buna-credinta.

O sa vedem in ce consta procedura de inscriere in cartea funciara in acord cu prevederile din Legea nr. 7/1996.

In vederea inscrierii in cartea funciara este nevoie de o cerere de inscriere care se depune la biroul teritorial. Alaturi de cerere se prezinta si inscrisul original sau copie legalizata. Daca este vorba de o hotarare judecatoreasca atunci va fi nevoie de o copie legalizata dupa aceasta hotarare definitiva. Cererea de intabulare poate sa fie realizata de catre orice parte interesata in stramutarea, modificarea, dobandirea sau stingerea dreptului tabular.

Inscrierea dreptului tabular sau radierea unei sarcini poate fi ceruta de catre mandatarul general sau de catre titularii aceluiasi drept. In cazul in care debitorul a platiti creanta ipotecara poate cere radierea ipotecii, in conditiile in care se prezinta inscrisul original al cesiunii si dovada platii.

Cererea de inscriere in cartea funciara si incheierea

Dupa ce se admite cererea, se poate trece la intabulare sau inscrierei provizorie, in unele conditii prevazute de lege. Inscrisul trebuie sa fie incheiat in acord cu legislatia in vigoare, trebuie sa fie trecute corect numele partilor si codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala.

De asemenea imobilul trebuie sa aiba alocat un numar cadastral sau topografic, iar inscrisul sa fie insotit de o traducere legalizata in cazul in care este intocmit in alta limba decat limba romana.

In unele cazuri este nevoie ca inscrisul sa fie insotit de un extras de carte funciara in vederea autentificarii si de dovada platii tarifului de publicitate imobiliara. „În cazul în care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale întocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi”, art. 29, Legea nr. 7/1996.

Dupa incheiere se comunica solicitantului in termen de 15 zile de la momentul in care s-a pronuntat, fara sa se depaseasca 30 de zile de la data la care s-a inregistrat cererea de inscriere in cartea funciara. Se poate face plangere la incheiere la judecatoria in circumscriptia careia se afla imobilul. Hotararea judecatoreasca poate sa fie atacata prin apel.

Inscrierea dreptului de proprietate asupra unei constructii si a ipotecii

Dreptul de proprietate in cazul unei constructii se poate inscrie in cartea funciara daca exista un certificat de atestare din parte autoritatii locale raspunzatoare cu emiterea de autorizatii de construire. Prin acest act se certifica faptul ca exista proces-verbal de receptie a lucrarii si ca s-au indeplinit conditiile legale in ceea ce priveste cadastrul.

In cazul ipotecii, aceasta se poate inscrie in cartea funciara daca se refera la un imobil in intregul sau la o cota-parte din acesta. Ipoteca unui bun viitor se intabuleaza in acord cu creditul ipotecar, cu note existente a autorizatiei de construire si procesului-verbal de receptie partiala.

„În toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciara, cu exceptia situatiei în care partile renunta în mod expres la acest beneficiu”, art. 37, Legea nr. 7/1996.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here