Prioritati in cazul infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii

0
560

Intreprinderea este definita ca o forma de organizare a activitatii economice, prin autorizatie legala sa se desfasoare acte si fapte de comert, in vederea obtinerii de profit, cu respectarea conditiilor legale ale legii concurentei.

Conditii pentru infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii

Intreprinderile mici si mijlocii trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a se putea infiinta in termeni legali. Prima regula este cea a numarului anual de salariati care trebuie sa fie mai mic de 250, fiind urmata de cea de-a doua regula conform careia cifra de afaceri anuala nu trebuie sa depaseasca suma de 8 milioane de euro, respectiv rezultatul anual al bilantului contabil sa nu treaca de pragul a 5 milioane de euro.

De asemenea, “sunt considerate independente intreprinderile mici si mijlocii care nu sunt detinute in proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de catre o alta intreprindere ori de mai multe intreprinderi impreuna, care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii”, art 3. Legea nr. 346/2004.

Clasificare intreprinderi mici si mijlocii

Conform legii, intreprinderile mici si mijlocii se clasifica in functie de numarul anual de salariati, astfel:

  • Microintreprinderi cu pana la 9 salariati;
  • Intreprinderi mici cu un numar de 10-14 salariati;
  • Intreprinderi mijlocii cu un numar de 50-249 salariati.

“Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva – inclusiv zilele de repaus saptamanal si sarbatorile legale -, impartita la numarul total de zile calendaristice”, art 5. Legea nr. 346/2004. Cei care doresc sa incadreze o intreprindere in categoria de intreprinderi mici si mijlocii vor face o declaratie pe proprie raspundere cu privire la numarul mediu anual al salariatilor, in baza Registrului general de evidenta a salariatilor. In cazul in care intreprinderea nu are niciun salariat se va specifica acest lucru in declaratia pe proprie raspundere. In continuare este nevoie de validarea cifrei de afaceri care se elibereaza de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. “Controlul respectarii prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numarului mediu de salariati va fi exercitat de Inspectia Muncii pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor si a evidentelor proprii”, art 8. Legea nr. 346/2004.

Prioritizare si protectie a intreprinderilor mici si mijlocii

Prin Legea nr. 346/2004 se asigura protectia intreprinderilor mici si mijlocii prin diferite tipuri de masuri, actiuni si politici, adoptata de catre autoritatile administratiei publice, camerele de comert, ministere sau alte organe competente. Protectia se refera la modalitati prin care se poate simplifica procedura administrativa si alte aspecte implicite.

Se urmareste prin prezenta legea sa se faciliteze accesul intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilizati publice, fara sa fie influentata in niciun mod competitia existenta. Revine in responsabilitatea autoritatilor competente elaborarea de proiecte normative in vederea facilitarii modului in care se acorda accesul la retelele si serviciile de utilitati publice. Acest lucru poate include masuri precum simplificarea procedurii prin care se obtin avizele necesare intreprinderilor mici si mijlocii pentru a avea acces la utilitatile publice, modificare a nivelului de taxe privind procesul de racordare si bransare-racordare, prin achitare esalonata.

Un alt scop al legii este sustinerea implicarii intreprinderilor mici si mijlocii la achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii. “Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii”, art 16. Legea nr. 346/2004. Se acorda astfel ca beneficiu gratuitatea serviciul de asistenta tehnica in vederea accesului la servicii de formare de specialitate in domeniul achizitiilor publice. Intreprinderile mici si mijlocii au parte de gratuitate la accesul catre servicii electronice de informare.

Autoritatile competente trebuie sa asigure intreprinderilor mici si mijlocii, servicii de informare si asistenta in ceea ce priveste tot ceea ce tine de domeniul financiar-bancar si marketing. In acest sens este nevoie de elaborarea de proiecte in vederea infiintarii centrelor si organizatiilor care furnizeaza astfel de servicii de informare si consultanta.

Cei care doresc sa-si infiinteze o intreprindere din categoria intreprinderilor mici si mijlocii este bine sa stie care pot avea parte de sanse de sustinere a procesului de cercetare-dezvoltare prin masuri de inovare si politici prin care se creeaza un mediu propice transferului si valorificarii activitatilor din domeniul de cercetare-dezvoltare. Se “asigura imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii stiintifice si tehnologice de specialitate, in conditiile legii, si promoveaza infiintarea de incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice si de alte infrastructuri asemanatoare”, art 18. Legea nr. 346/2004.

De asemenea se are in vedere elaborarea de programe de formare profesionala pentru cei implicati in fomarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. Se faciliteaza astfel accesul la sume de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru infiintarea respectivelor programe. Vor fi incluse in acest proces institutii de invatamant de stat si private, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, furnizori de formare profesionala.

Se urmareste transferul intreprinderilor mici si mijlocii pentru o consolidare a modului in care se pun in practica ideile comerciale si eficientizarea ocuparii locurilor de munca. Transferul se va face catre terte persoane, pentru a se asigura o constanta in derularea activitatii economice. Este posibil ca transferul sa se realizeze in interiorul familiei, prin titlu gratuit.

Anual se vor elabora programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, de catre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. Sprijinul oferit de catre autoritatile competente poate consta in accesul cu usurinta la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii. Poate fi vorba de ajutoare sau alocatii financiare, oferite celor care doresc sa-si infiinteze o astfel de intreprindere sau diferite fonduri de risc menite sa sustina siguranta financiara in situatii dificile. “Programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat”, art 26. Legea nr. 346/2004.

In urma hotararii de Guvern s-a instituit Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, cu sedii in fiecare resedinta de judet, activitatea derulandu-se sub forma societatilor comerciale pe actiuni. Se dispune de un buget de 50.000.000.000 lei alocat din bugetul de stat, cu majorare anuala de 0,4%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here