Pasi de urmat pentru infiintarea unui ONG

0
712

ONG-urile sau organizatiile non-guvernamentale se infiinteaza sub forma unor asociatii sau fundatii, de catre persoana fizice sau juridice, cu scopul principal de sustine practicile democratice intr-o varietate de domenii si prin diferite tipuri de actiuni voluntare. Conform Ordonantei nr. 26/2000, cei care constituie asociatii sau fundatii trebuie sa indeplineasca calitatile de persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.

Infiintarea asociatiei

Actiunea de infiintare a unei asociatii poate de demarata de 3 sau mai multe persoane, care conlucreaza pentru acelasi scop comun, fara interese patrimoniale. Pentru a putea fi considerata valida din punct de vedere juridica, asociatia trebuie inscrisa mai intai in Registrul asociatiilor si fundatiilor in circumscriptia teritoriala unde este situat sediul.

Urmatorul pas este incheierea actului constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica. In vederea elaborarii actului constitutiv acesta va trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

 • Date de identificare asociati;
 • Acordul comun privind infiintarea asociatiei;
 • Scopul pentru care se infiinteaza asociatia;
 • Denumirea asociatiei;
 • Durata de functionare;
 • Informatii despre patrimoniul asociatiei. Acesta nu trebuie sa fie mai mic decat dublul salariului minim brut pe economie;
 • Definirea organelor de conducere;
 • Date de identificare persoana imputernicita pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei;
 • Semnaturile asociatilor.

Statutul asociatiei va cuprinde urmatoarele informatii:

 • Acelasi informatii si data din actul constitutiv, cu exceptia organelor de conducere si a datelor referitoare la persoana imputernicita;
 • Explicarea in detaliu a scopului principal al asociatiei in prezent si pe viitor;
 • Modalitatea prin care se poate dobandi sau pierde calitatea de asociat;
 • Drepturile si obligatiile asociatiilor;
 • Resurse patrimoniale;
 • Atributiile organelor de conducere;
 • Destinatia bunurilor in cazul in care se ajunge la dizolvarea asociatiei.

Pentru validarea actului constitutiv si a stautului asociatiei este nevoie de dovada emisa de Ministerul Justitiei, in ceea ce priveste disponibilitatea denumirii asociatiei. Urmatorul pas in dobandirea personalitatii juridice a asociatiei consta in cererea de inscriere depusa la Registrul asociatiilor si fundatiilor, in circumscriptia teritoriala unde o sa aiba sediul asociatia. Dupa ce a fost inregistrata in respectivul Registru se dobandeste in mod legal si oficial, personalitatea juridica a asociatiei.

Infiintarea fundatiei

Spre deosebire de asociatie, fundatia poate sa fie infiintata si de catre o singura persoana, de data aceasta pe baza unui act juridic intre vii sau cauza de moarte. Fundatia presupune constituirea unui patrimoniu afectat, pe baza unui scop de interes general.
In vederea constituirii fundatiei este necesare ca patrimoniul sa nu aiba valoarea mai mica decat minimum 100 de ori salariul minim brut pe economie.

„Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie”, art 15, Ordonanta nr. 26/2000.

Ca si in cazul asociatiei, pentru dobandirea personalitatii juridice a fundatiei este nevoie de act constitutiv si statutul fundatiei. Totodata fundatia poate sa aiba mai mult filiale in diferite puncte ale tarii, fiecare cu cate un patrimoniu. Fiecare filiala este condusa de catre un consiliu director, cu cel putin 3 membrii.

Dupa ce fundatia a fost inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nu mai este posibila revocarea actului constitutiv si nici atacarea acestuia de catre creditori ai fondatorilor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here