Prevederi legale in cesiunea de contract

0
743

Cesiunea de contract se poate defini printr-un tip de conventie prin care una dintre partile contractante – cedentul este inlocuit in executarea contractului de o alta parte – cesionarul, cu acordul valid al cocontractantului cedat.

Conform Codului Civil, o parte contractanta isi poate substitui un tert in ceea ce priveste raporturile contractante, numai in cazul in care acestea nu au fost executate in mod integral. In categoria de obiect al cesiunii pot sa fie incluse conventiile contractelor intuitu personae sau contractele cu executare uno ictu. 

Cesiune contracte unilaterale

In ceea ce priveste contractele unilaterale, o cesiune de contract poate fi considerate o cesiune de creanta sau de datorie, in functie de pozitia partii contractante implicate, de creditor sau debitor. Transferul creantei sau a datoriei cedentului implica de la sine transferul diferitelor drepturi asociate contractului unilateral. “In cazul in care toate elementele contractului rezulta dintr-un inscris in care este cuprinsa clauza “la ordin” sau o alta mentiune echivalenta, daca prin lege nu se prevede altfel, girarea inscrisului produce efectul substituirii giratarului in toate drepturile si obligatiile girantului”, art. 1.317 din Codul Civil.

Liberarea de obligatii

Cedentul se poate considera liber de obligatii fata de contractantul cedat atunci cand substiutirea isi produce efectele fata de acesta. Exista si situatia in cedentul nu este eliberat de obligatii si astfel, contractantul cedat se poate impotrivi. “In acest caz, contractantul cedat trebuie, sub sanctiunea pierderii dreptului de regres impotriva cedentului, sa ii notifice neexecutarea obligatiilor de catre cesionar, in termen de 15 zile de la data neexecutarii sau, dupa caz, de la data la care a cunoscut faptul neexecutarii”, art. 1.318 din Codul Civil. Daca notificarea in termen de 15 zile nu a avut loc, cedentul nu va mai putea fi obligat sa execute in locul cesionarului.

Momentul cesiunii si validitate

Data incheierii cesiunii de contract poarta denumirea de moment al cesiunii, atunci cand se exprima acordul simultan al partilor contractante. Se vor distinge trei situatii in raport cu momentul in care cocontractantul isi exprima acordul. Consimtamantul are loc inainte de cesiune, este exprimat in acelasi timp cu cesiunea sau ulterior cesiunii de contract.

In conformitate cu prevederile legale, contractantul cedat poate opune cesionarului orice exceptie care se formeaza din contract. “Contractantul cedat nu poate invoca insa fata de cesionar vicii de consimtamant, precum si orice aparari sau exceptii nascute din raporturile sale cu cedentul decat daca si-a rezervat acest drept atunci cand a consimtit la substituire”, art. 1.319 din Codul Civil.

In acelasi timp, cedentul este cel care garanteaza validitatea contractului. In momentul in care cedentul garanteaza in vederea executarii contractului, acesta se va afla in pozitie de fideiusor pentru tot ce implica obligatie de contract.

Fideiusorul se obliga fata de celalalt contractant sa execute, in mod gratuit sau in schimbul unei remuneratii, obligatiile debitorului, in conditiile in care acestea nu sunt executate. Cedentul se obliga sa asigure garantie legala fata de cesionar, chiar si dupa ce a fost eliberat de obligatii. In ceea ce priveste obligatia legala de garantie, aceasta poate sa sufere modificari de atenuare sau agravare, in functie de caz. Aceste modificari sunt posibile numai prin acordul partilor contractante.

Va punem la dispozitie servicii de avocat online pentru solutii rapide.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here