Care sunt obligatiile si atributiile administratorului de bloc conform legii

0
1544

Asociatia de proprietari este cea responsabila de incheierea de contracte cu persoane fizice, persoane juridice sau persoane fizice autorizate pentru a administra condominiile. In cele mai multe cazuri, se desemneaza in functie de administrator, o persoana locuitor al blocului, care este pregatit sa-si asume aceasta responsabilitate, din punct de vedere legal si al pregatirii profesionale.

Administratorul de bloc se desemneaza de care comitetul executiv, aceasta formatiune fiind reprezentata de presedintele asociatiei de proprietari. Decizia se va lua in baza acordului adunarii generale si decizia finala trebuie sa fie comunicata proprietarilor, in cel mai scurt timp posibil. Infiintarea, organizarea si functionarea asociatilor de proprietari si administrare sunt reglementate prin Legea 196/2018.

Conditii pentru admiterea in functia de administrator

Persoanele care se inscriu in calitate de candidati la functia de administrator trebuie sa prezinte comitetului executiv al asociatiei de proprietari, anumite documente si sa indeplineasca anumite conditii, dupa cum urmeaza:

Candidatul trebuie sa prezinte atestatul care dovedeste calitatea de administrator de condominii. Este vorba de un certificat de calificare, conditie obligatorie pentru validarea candidatului. Acest certificat trebuie sa fie „atestat de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate in sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local”, art. 2, Legea 196/2018. Atestatul obtinut de catre candidat are o valabilitate de 4 ani, dupa care trebuie reinnoit, in acelasi mod in care a fost emis.

Candidatul va prezenta cazierul judiciar prin care se atesta ca nu a fost supus niciunui fel de condamnare prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Obligatii si atributii ale administratorului de bloc

Printre principalele atributii si obligatii ale administratorului de bloc se numara:

 • Administrarea imobilului cu tot ceea ce implica lucrari si modalitati de intretinere si conservare in conditii normale;
 • Supravegherea personalului angajat;
 • Se va adresa comitetului executiv pentru a primi acordul de efectuare a lucrarilor in bloc, in situatii de urgenta;
 • Va da dovada de profesionalism in exercitarea sarcinilor din fisa de lucru;
 • Este responsabil cu activitatea de casierie si de contabilitate;
 • Se ocupa cu gestiunea resurselor materiale si banesti ale asociatiei, in baza hotararilor luate de comitetul executiv;
 • „Propune, cel tarziu pana la sfarsitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale si prognoze pe termen mediu in care trebuie sa includa sumele achitate, lucrarile de intretinere si lucrarile de reabilitare si imbunatatire, sumele necesare din fondurile asociatiei, alte cheltuieli previzibile si o estimare generala a cheltuielilor asociatiei de proprietari”, art. 66, Legea 196/2018;
 • Se ocupa cu incheierea de contracte cu furnizori de servicii in vederea intretinerii condominiului;
 • Gestioneaza condominiul in baza hotararilor luate in cadrul adunarii generale si comitetului executiv;
 • Este obligat prin lege, ca la solicitarea proprietarilor, sa prezinte date, documente si informatii in ceea ce priveste contractul de administrare, cheltuieli anuale si altele;
 • Gestioneaza fondul de rulment si fondul de reparatii in conformitate cu deciziile luate de adunarea generala si comitetul executiv;
 • Afiseaza la avizier lista cu cheltuielile lunare de intretinere, in maximum 5 zile de la primirea facturilor de la funizorii de servicii;
 • „Intocmeste lunar si depune semestrial la compartimentul specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari pe a carei raza teritoriala se afla condominiul situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv”, art. 66, Legea 196/2018;
 • Afiseaza la avizier cheltuielile asociatiei de proprietari;
 • Se asigura ca se indeplinesc normele de aparare impotriva incendiilor;
 • Indeplineste cu profesionalism alte atributii stabilite de catre adunarea generale a asociatiei de proprietari.

“În cazul schimbării administratorului, vechiul administrator este obligat să transmită noului administrator, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de președintele asociației și de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea contractului său, totalitatea documentelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea sa, situația financiar-contabilă a asociației și a fiecărui proprietar în raport cu asociația, situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv la data predării”, art. 69, Legea 196/2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here