Legea salarizarii – dispozitii legale si aspecte esentiale

0
238

Legea 153/2017 reglementeaza sistemul de salarizare in ceea ce priveste personalul din sectorul public, a caror salarii sunt platite din bugetul general de stat. Aceasta lege a salarizarii a fost elaborata pentru a servi modului in care se aplica si se respecta politicile salariale din sectorul bugetar, precum si modului in care se stabilesc salariile de baza in toate domeniile de lucru din sectorul bugetar. Aceiasi lege a salarizarii cuprinde dispozitiile legale privind stabilirea si plata salariilor celor care ocupa functii de demnitate publica.

“Prin contractele colective de munca/acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natura salariala in bani sau in natura care excedeaza sau contravin prevederilor prezentei legi”, art. 1, Legea 153/2017.

Vom vedea care sunt principiile legii salarizarii, cum se stabilesc si care sunt criteriile de performanta, detalii legate de anumite drepturi salariale specifice, modul de acordare si calculare a indemnizatiilor si sporurilor, precum si alte dispozitii legate de salarizare in sectorul de munca bugetar.

Principiile sistemul de salarizare bugetar

Legea salarizarii are la baza cateva principii dupa care se stabilesc si se implenteaza politicile salariale bugetare:

 • Principiul legalitatii face referire la faptul ca drepturile salariale se stabilesc in acord cu principiile cuprinse in Constitutia Romaniei.
 • Principiul nediscriminarii vorbeste de la sine, prin faptul ca nu se vor produce efecte discriminatorii intre persoane care lucreaza in acelasi sector bugetar si au aceleasi caracteristici privind activitatea si natura muncii.
 • Principiul egalitatii vorbeste de stabilirea salariilor de baza egale pentru acelasi tip de munca.
 • Principiul importantei sociale a muncii prezinta cadrul pentru stabilirea salariilor bugetare in acord cu nivelul studiilor, riscurile si complexitatea muncii depuse.
 • Principiul stimularii personalului din sectorul bugetar presupune recompensarea performantelor profesionale, in acord cu dispozitiile legale.
 • Principiul ierarhizarii pe verticala si pe orizontala in acelasi domeniu de activitate.
 • Principiul transparentei in sensul modului in care se stabilesc drepturile salariale.
 • Principiul sustenabilitatii financiare presupune respectarea unor plafoane de cheltuieli bugetare.
 • Principiul publicitatii prin asigurarea unei transparente in modul in care se stabilesc si se platesc veniturile salariale bugetare.

Stabilirea criteriilor de performanta

Indiferent de natura activitatii bugetare, exista criterii generale in functie de care se tine cont atunci cand se stabilesc salariul de baza, indemnizatiile si alte solde. Stabilirea criteriilor de peformanta se face in functie de:

 • Cunostinte si experiente profesionale;
 • Tipul de activitati efectuate, gradul de complexitate al acestora;
 • Cat de ridicat este impactul deciziilor;
 • Dialog social si comunicare;
 • Responsabilitate si supervizare;
 • Conditii de munca;
 • Regimuri speciale in ceea ce priveste munca efectuata;

Criteriile de performanta:

 • Cunostinte si abilitati de munca;
 • Calitatea si eficienta cu care se desfasoara activitatile de munca;
 • Perfectionarea pregatirii profesionale;
 • Capacitatea de a lucra in echipa;
 • Comunicare;
 • Disciplina;
 • Gradul de rezistenta la stres si de adaptabilitate;
 • Capacitatea de asumare a responsabilitatii;
 • Etica profesionala.

Dispozitii legale privind salarizarea

Un salariu de baza se va stabili in acord cu grade/trepte, gradatii si functii, dupa cum urmeaza – fiecarei functie, grad sau treapta profesionala ii revin 5 gradatii (in functie de vechimea in munca, exceptie facand functiile de demnitate publica si de conducere cuprinse in anexele legii salarizarii).

Gradatiile in functie de vechimea in munca:

 • Gradatia 1 – intre 3 si 5 ani cu majorarea salariului de baza cu cota de 7,5%.
 • Gradatia 2 – intre 5 si 10 ani cu majorarea salariului de baza cu cota de 5%.
 • Gradatia 3 – intre 10 si 15 ani cu majorarea salariului de baza cu cota de 5%.
 • Gradatia 4 – intre 15 si 20 ani cu majorarea salariului de baza cu cota de 2,5%.
 • Gradatia 5 – peste 20 ani cu majorarea salariului de baza cu cota de 2,5%.

Aceste gradatii se acorda de catre angajator salariatului tinand cont de perioadele lucrate in alte domenii de activitate, diferite fata de cele din sectorul bugetar.

Drepturi salariale specifice

Exista anumite drepturi salariale specifice care presupun acordarea de indemnizatii sau alte solde in acord cu criteriile acceptate de lege. Un exemplu este pentru salariatii care detin titlul de doctor stiintific. Acestia beneficiaza de o indemnizatie de 50% din nivelul salariulului de baza minim brut pe tara. Aceasta indemnizatie se acorda doar persoanelor care lucreaza in domeniul in care detin titlul de doctor stiintific. Indemnizatia nu afecteaza modul in care se calculeaza si se determina compensatiile, primele, premiile, etc. De asemenea, in cadrul invatamantului, profesorii care aleg sa obtina gradul didactic I nu mai pot solicita indemnizatia pentru titlul de doctor stiintific. Aceste indemnizatii nu se echivaleaza.

In ceea ce priveste echivalarea de studii, “salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S), potrivit art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare”, art. 41, Legea 153/2017.

In ceea ce ii priveste pe cei care efectueaza activitati de control financiar preventiv, au dreptul de a beneficia de o majorare a salariului cu 10%. O alta categorie specifica de salariati cu drepturi de majorare si indemnizatii salariale sunt cei care lucreaza in institutii publice si care sunt implicati in derularea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. Acestia au dreptul la o indemnizatie de pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care sunt implicati in mod direct. Majorarea are efecte pe intreaga durata a proiectului. “Indemnizatiile lunare ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor si viceprimarilor unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu pana la 25%”, art. 16, Legea 153/2017.

Indemnizatia de hrana

Personalul din sectorul bugetar primeste lunar indemnizatii de hrana echivalent a 12-a parte din 2 salarii de baza minime brute pe tara garantate. De la acest drept fac exceptie cei care lucreaza in Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Politia Locala. Drepturile de hrana ale categoriilor mentionate anterior se acorda conform Ordonantei Guvernului nr. 26/1994.

Stabilirea si acordarea sporurilor

Sporul reprezinta un element al salariului lunar care se acorda la salariul de baza, intr-un anumit procent, in functie de categoria de personal in care se incadreaza salariatii.

Spor munca de noapte – programul de noapte este stabilit de lege ca fiind cel cuprins intre orele 22:00 si 6:00. Cei care lucreaza in acest interval beneficiaza de un spor de munca de 25% din salariul de baza, conditia fiind ca 3 ore de noapte sa fie incluse in programul normal de lucru. Sporul de noapte nu afecteaza modul in care se calculeaza compensatiile, primele, premiile, etc.

Spor munca suplimentara – orice reprezinta munca suplimentara, fie ca este vorba de munca prestata in afara programului normal de lucru sau de activitatea derulata in zilele libere de la stat, se compenseaza cu ore libere platite, acordate in urmatoarele 60 de zile. “In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1), munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate”, art. 21, Legea 153/2017. Nu se acorda spor de munca suplimentara celor care lucreaza prin plata pe ora, care cumuleaza functii in aceiasi institutie sau care sunt angajati part-time.

Spor persoane cu handicap – cei care lucreaza program de lucru normal, in sectorul bugetar si sunt nevazatori cu handicap grav, pot beneficia de spor calculat ca 15% din salariul de baza.

Premii si prime

Se vor acorda premii de excelenta angajatilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea depusa in cadrul institutiilor publice. Premiile se acorda lunar, de catre ordonatorii de credite, fara sa se depaseasca pragul de 5% din cheltuielile cu salariul de baza si alte solde.

Premiile de excelenta se acorda pentru:

 • Rezultate speciale in derularea activitatii institutiei publice;
 • Participare la activitati deosebite, direct legate de activitatea de munca depusa;
 • Efectuare de lucrari cu caracter exceptional;
 • Realizarea unui volum foarte mare de munca.

“Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, lunar, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizatii sindicale”, art. 26, Legea 153/2017.

Indemnizatia de vacante

Se acorda indemnizatie de vacanta, in mod obligatoriu, incepand cu 1 decembrie 2018. Valoarea indemnizatiei de vacanta se calculeaza anual in functie de timpul lucrat in decursul anului respectiv, raportata la nivelul unui salariu de baza minim brut. Exceptie fac cei care sunt numiti in functii de demnitate publica.

Salarizare in timpul suspendarii muncii

Cei care au fost in conncediu platit pentru cresterea copilului si cei carora le-au fost suspendata raportorile de munca, cand se reintorc la activitate, isi pastreaza gradul, treapta profesionala in care au fost incadrati la incheierea contractului individual de munca.

Transferul in sectorul de munca bugetar

Se poate realiza transfer, pentru ocuparea unui alt post de munca daca acesta este similar sau echivalent. Poate avea loc un transfer daca se realizeaza in interes de serviciu si persoana in cauza isi declara acordul prin semnatura, atunci cand se face la cererea persoanei in cauza, si cererea este aprobata de conducatorul institutiei la care se doreste realizarea transferului. “Ordonatorul de credite, in raport cu cerintele postului, stabileste criterii de selectie proprii de transfer, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale”, art. 32, Legea 153/2017.

Pentru lamuriri si consultanta juridica apelati la serviciul avocat online.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here