Internship – contract, drepturi si obligatii

0
574

Internshipul se refera la o forma speciala a unui stagiu de practica, la care poate sa ia parte orice persoana care a implinit 16 ani. Internshipul se poate intinde pe o perioada intre 2 si 6 luni, cu posibilitate de plata, in functie de politica si disponibilitatea companiei in acest sens.

Legea nr. 176/2018 este cea care reglementeaza modul in care se desfasoara un internship. Dupa cum am vazut, prima conditie este cea ca persoana care practica internshipul a implinit deja 16 ani. Printr-un internship se urmareste dezvoltarea si perfectionarea unor abilitati profesionale intr-un domeniu dat, precum si cunoasterea indeaproape a modului in care se desfasoara munca intr-o anumita companie, la nivel intern. Conform cadrului legal, internshipul este o modalitatea excelenta pentru tinerii care doresc sa faca tranzitia de la mediul educational la cel al muncii.

Organizarea programului de internship

Ne vom referi la compania care organizeaza internshipul drept organizatia-gazda, iar la persoanele care participa la acest program, drept interni. Astfel, conform legii, organizatia-gazda poate incheia contracte de internship cu un numar de interni care sa nu depaseasca 5% din numarul salariatilor din respectiva companie.

Un program de internship se poate derula pe parcusul a maximum 6 luni intr-un an de zile. Se interzice prin lege incheierea unui contract de internship, care sa aiba valoare precum un contract individual de munca, in sensul specificului, programului si obiectului activitatii desfasurate. Este bine de stiut faptul ca internshipul, indiferent pe ce perioada de timp s-a desfasurat, intra la calcularea vechimii in munca sau in specialitate.

In contractul de internship se specifica in termeni clari care este obiectul muncii, programul si activitatile desfasurate de intern. Acesta se va afla in permanenta sub supravegherea unui indrumator, cu experienta in domeniul in care se activeaza. Un astfel de indrumator poate avea in grija cel mult 3 interni si trebuie sa indeplineasca anumite conditii precizate in lege.

Obligatii si indatoriri indrumator

Fie ca se ocupa de unul sau mai mult interni, indiferent de specificul activitatii, conform Legii nr. 176/2018, indrumatorul se obliga sa:

 • Coordoneze activitatea internilor pe intreaga durata a programului de internship;
 • Supravegheze modul in care internii isi desfasoara activitatea, conform fisei postului;
 • Evalueze activitatea internilor sub forma unui referat de evaluare;
 • Elaboreze fisa de internship alaturi de coordonatorul programului de internship;

Drepturi si obligatii intern

Conform legii in vigoare, internul, indiferent de tipul de activitate in care este implicat, are dreptul de a fi remunerat pentru munca depusa prin programul de internship. Valoarea remuneratiei este specificata in contract. Organizatia-gazda are obligatia de a plati internului o indemnizatie care de cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara.

De asemenea, internul are dreptul de a beneficia de ajutorul unui indrumator, din cadrul organizatiei-gaza, care indeplineste conditia de a avea experienta de cel putin 1 an in compania respectiva. Internul trebuie sa primeasca un set de sarcini, astfel incat, gradul de dificultate al acestora sa fie evolutiv. Sa aiba acces la resurse, informatii si materiale care sa-i faciliteze intelegerea sarcinilor de lucru si rezolvarea optima a acestora. Internul are dreptul de a fi evaluat in mod obiectiv de catre indrumator, la finalul internshipului primind certificatul si referatul de evaluare, din partea organizatiei-gazda.

Internul trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

 • Respectarea intocmai a sarcinilor prevazut in contractul de internship;
 • Adresarea de intrebari si solutionarea diferitelor probleme cu ajutorul indrumatorului;
 • Respectarea normelor de confidentialitate;
 • Respectarea regulamentului intern al organizatiei-gazda;
 • Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.

In cazul in care internul nu a implinit inca varsta de 18 ani, nu poate lucra mai mult de 30 de ore pe saptamana si nu mai mult de 6 ore pe zi. “Organizatia-gazda are obligatia de a tine evidenta timpului in care internul isi desfasoara activitatea specifica din cadrul programului de internship, precum si obligatia de a prezenta aceasta situatie organelor de control ori de cate ori este solicitat acest lucru”, art. 8, Legea nr. 176/2018.

Evaluare activitate intern

Se va intocmi de catre indrumatorul internilor, un referat de evaluare pentru fiecare intern in parte, la finalizarea intenshipului, in care se va tine cont de urmatoarele dispozitii legale:

 • Abilitati dobandite de catre intern in urma programului de internship;
 • Comportamentul si atitudinea internului pe parcursul programului de internship;
 • Aprecierea modului in care internul si-a insusit anumite deprinderi teoretice si practice in legatura cu domeniul in care a fost efectuat programul de internship;
 • Concluzii legate de modul in care s-a derulat programul de internship;
 • Criterii de evaluare ale internului;
 • In ce masura s-au realizat obiectivele propuse la inceputul programului de internship.

“Referatul de evaluare se aduce la cunostinta internului, prin notificare scrisa, in termen de 7 zile lucratoare de la data finalizarii programului de internship. Conducatorul organizatiei-gazda sau coordonatorul programelor de internship, dupa caz, este informat cu privire la calificativul acordat internului de catre indrumator in urma evaluarii activitatii si la continutul referatului de evaluare”, art. 10, Legea nr. 176/2018. Se poate contesta evaluarea de catre intern in termen de 5 zile lucratoare de la aflarea acesteia.

Daca totul este in regula, in termen de 5 zile lucratoare de la aducere ala cunostinta a referatului de evaluare, se va elibera de catre organizatia-gaza din certificat de internship, prin care se dovedeste: perioada in care a avut loc internshipul, activitatile desfasurate in cadrul programului, calificativul obtinut la finalizarea internshipului, abilitati dobandite pe parcursul internshipului.

Contractul de internship

Este obligatoriu sa se incheie un contract de internship, in forma scrisa, intre intern si organizatia-gazda, pe o perioada de cel mult 6 luni. In cadrul contractului de internship se vor trece drepturile, obligatiile, internului si ale organizatie-gazda, precum si alte aspecte ce tin de regulamentul intern. In cazul in care, la finalul internshipului, internul nu primeste oferat unui contract individual de munca in cadrul companiei, atunci acesta isi inceteaza activitatea.  “Organizatiile-gazda care, in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, incheie un contract individual de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o prima de promovare a angajarii in cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoana astfel angajata, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere a raporturilor de munca pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni”, art. 22, Legea nr. 176/2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here