Informatii esentiale despre procedura insolventei

0
540

Insolventa se refera la situatia in care debitorul nu isi poate plati datoriile de orie tip, din cauza insuficientei fondurilor banesti. Conform Legii nr. 85/2014, insolventa este vadita in momentul in care debitorul nu a mai platit datoriile catre creditor, 90 de zile dupa data scadenta. Insolventa este iminenta daca se dovedeste faptul ca debitorul se afla in incapacitatea de plata a datoriilor exigibile angajate.

Procedura de insolventa vizeaza anumit debitori, care intra in procedura falimentului, in momentul in care este demarata procedura insolventei sau dupa o perioada de 20 de zile.

Incadrare in procedura de insolventa

In continuare prezentam, coform legii, care sunt categoriile de debitori care se incadreaza in procedura simplificata:

 • Profesionisti persoane fizice cu obligatie de inregistrare in Registrul Comertului. Fac exceptie persoanele fizice care exercita profesii liberale;
 • Intreprinderi familiale;
 • Debitori care nu detin niciun bun in patrimoniu, care nu pot prezenta actele constitutive sau documentele contabile, administratorul nu poate fi gasit, sediul social nu mai exista sau nu poate fi identificat dupa adresa existenta in Registrul Comertului;
 • Persoane juridice care au trecut in dizolvare voluntara, judiciara sau de drept;
 • Debitori care si-au facut cunoscuta intentia de a intra in faliment;
 • Persoana fizica din randul profesionistilor, fara inregistrare in registrele speciale de publicitate si fara autorizare de exploatare a intreprinderii.

Plata cheltuielilor aferente procedurii de insolventa

“Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de procedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului”, art. 39, Legea nr. 85/2014. Resursele banesti se vor pastra intr-un depozit bancar, iar platile se vor efectua dintr-un cont deschis de catre debitor, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar. Daca nu exista fonduri disponibile in contul debitorului, atunci se va recurge la fondul de lichidare, urmand prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006. In ceea ce priveste creditele, li se va solicita creditorilor sumele necesare pentru continuarea procedurii.

Deschiderea si aplicarea procedurii

Procedura va fi aplicata de catre instanta judecatoreasca, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul judiciar. Primul pas in deschiderea procedurii consta in depunerea de catre debitor (sau creditori, persoane prevazute in lege) a unei cereri la tribunal. “Autoritatea de Supraveghere Financiara introduce cerere impotriva entitatilor reglementate si supravegheate de aceasta care, potrivit datelor de care dispune, indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru initierea procedurii prevazute de prezenta lege”, art. 65, Legea nr. 85/2014.

Cererea va fi depusa la tribunal de catre debitor in maximum 30 de zile de la constatarea starii de insolventa. Daca intre timp, debitorul se angajeaza in metode de restructurarea a datoriilor si negocierile nu aduc niciun rezultat, in 5 zile lucratoare depune cererea la tribunal.

Dupa inregistrarea cererii, serviciul de registratura incepe verificarea existentei pe rol a altor cereri de deschidere a proceduri din partea creditorilor. In cazul in care exista astfel de cereri, cererea debitorului se rezolva prin procedura necontencioasa, cererile creditorilor devenind declaratii de creanta. In cazul deschiderii procedurii insolventei, creantele ce fac obiectul cererilor de deschidere a procedurii care devin declaratii de creanta pot fi actualizate cu accesorii calculate pana la data deschiderii procedurii”, art. 66, Legea nr. 85/2014.

Cererea de deschidere a procedurii realizata de catre debitor se judeca in 10 zile, in camera de consiliu. In cazul in care activele debitorului pot fi puse in pericol, se poate dispune de catre instanta suspendarea temporara a executarilor silite a bunurilor debitorului.

Dosarul de deschidere a procedurii

Pe langa cererea de deschiderea procedurii, debitorul va mai prezenta urmatoarele acte si documente:

 • Cea mai recenta situatie financiara anuala, aprobata de catre administrator si cenzor;
 • Lista bunurilor debitorului;
 • Lista cu nume si adresa a fiecarui creditor si tipurl creantelor;
 • Lista cu plati si transferuri patrimoniale din ultimele 6 luni;
 • Cont de profit si pierdere pentru anul anterior depunerii cererii;
 • Lista cu asociati pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;
 • Declaratie cu intentie de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare;
 • Prezentarea planului pentru reorganizarea activitatii;
 • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la participarea procedurii de reorganizare judiciara anterior, in ultimii 5 ani. Declaratia este autentificata la notar sau certificata de catre un avocat.
 • Declaratie pe propria raspundere ca debitorul, administratorii, asociatii, nu au fost condamnati defintiv pentru fapte ilegale contra patrimoniului, de coruptie, fals. Declaratia este autentificata la notar sau certificata de catre un avocat.
 • Certificare de admitere la tranzactionare pe piala valorilor mobiliare;
 • Declaratie de dovedire a apartenentei debitorului la un grup de societati;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Notificarea organului fiscal competent.

In cazul in care cererea debitorului este in conformitate cu legea in vigoare, se poate pronunta o incheiere de deschidere a procedurii generale, iar daca s-a facut cunoscuta anterior intentia de a intra in procedura simplificata, atunci se va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simplificate.

“In cazul in care, in termen de 10 zile de la primirea notificarii, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecatorul-sindic va tine, in termen de 5 zile, o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii, in urma careia va solutiona deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile. Admitand opozitia, judecatorul-sindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii”, art. 71, Legea nr. 85/2014.

In situatia in care deschiderea procedurii de insolventa a fost formulata de creditor, prin cererea debitorului, atunci se va putea dispune o cautiune de maximum 10% din valoarea creantei, fara sa se depaseasca pragul stabilit prin lege de 40.000 lei. Dupa ce este inregistrata cererea creditorului, in 48 de ore se comunica debitorului. In maximum 10 zile lucratoare, de la primirea cererii, debitorul trebuie sa conteste sau sa recunoasca starea de insolventa.

“Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insolventa, respinge cererea creditorului, care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. In acest caz, cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor, pentru introducerea cu rea-credinta a unei astfel de cereri, conform dispozitiei judecatorului-sindic”, art. 72, Legea nr. 85/2014.

Dupa ce se deschide procedura de insolventa, se suspenda actiunile judiciare, extrajudiciare sau executarile silite asupra bunurilor debitorului. In aces sens, conform legii, nu se vor suspenda caile de atac ale debitorului impotriva creditorilor care au fist demarate inainte de inceperea procedurii, actiunile judiciare contra codebitorilor.

Inchiderea procedurii de insolventa

Procedura de insolventa se inchide in momentul in care:

 • Bunurile debitorului nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
 • Se indeplinesc obligatiile de plata aferente planului;
 • Averea debitorului este lipsita de bunuri;
 • Nu exista cerere de admitere a creantelor
 • Se efectueaza plata creantelor scadente;
 • Creditorii primesc sumele datorate in perioada de observatie;
 • Creditorii renunta la judecata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here