Despre procedura de inscriere in cartea funciara

0
1107

Cartea funciara este formata din titlul, numarul si numele localitatii in care se afla imobilul, precum si descrierea imobilului, inscrierea dreptului de proprietate, dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini. Cartea funciara este reglementata de Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare.

Cererea de inscriere in cartea funciara

Se va depune cererea de inscriere in cartea funciara la oficiul teritorial, in original si in copie legalizata. Daca vorbim de hotarare judecatoreasca, atunci copia legalizata va avea specificat caracterul definitiv si irevocabil. In cazul unei exceutari silite, cererea de receptie este insotita de o copie legalizata a actului de proprietate.

Urmatorul pas consta in inregistrarea cererii de inscriere in registrul de intrare.

In functie de situatie se poate cere o inscriere provizorie, prin care se poate modifica, dobandi sau stinge un drept tabular.

In cazul in care cererea de inscriere este acceptata, atunci se trece la urmatorul pas, acela al intabularii sau inscrierii provizorii, dupa caz, daca se indeplinesc urmatoarele conditii prevazute de lege:

 • Inscrisul este incheiat in acord cu prevederile legale;
 • Inscrisul desemneaza intocmai numele partilor, codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, daca este cazul, codul de inregistare fiscala sau codul unic de inregistrare;
 • Distingerea imobilului prin numar de carte funciara si numar cadastral;
 • Traducere legalizata, pentru act in alta limba decat romana;
 • Daca este cazul, copie dupa extrasul de carte funciara pentru autentificare, informare sau certificat de sarcini;
 • Dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara;
 • Alte prevederi legale care trebuie indeplinite.

Incheierea va cuprinde:

 • Determinarea faptului;
 • Indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare;
 • Partea cartii funciare in care se doreste inscrierea;
 • Pozitii supuse radierii.

In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege, cererea de inscriere in cartea funciara este respinsa de catre registrator, fiind emisa o incheiere motivata. “Registratorul va respinge cererea de inscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta in mod expres de lege sau pentru neindeplinirea unor conditii speciale prevazute de reglementarile in vigoare”, art. 30, Legea nr. 7/1996.

In cel mult 15 zile de la pronuntarea incheierii, aceasta va fi comunicata persoanelor interesate.

Se poate face contestatie prin reexeaminare a incheierii fie de admitere, fie de respingere, in 15 zile de la comunicarea acesteia. In termen de 20 de zile lucratoare se va solutiona cererea de reexaminare a incheierii. “Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare”, art. 31, Legea nr. 7/1996.

Daca se ajunge in punctul in care se face plangere impotriva incheierii, aceasta este depusa la judecatorie.

Particularitati inscriere in cartea funciara

Exista cateva situatii specifice in care este nevoie de o noua intocmire, completare sau chiar reconstituire a cartii funciare:

 • Imobilul care se doreste a fi inscris in cartea funciara, nu a mai fost inscris inainte in nicio alta carte funciara;
 • Cartea funciara a fost distrusa din varii motive;
 • Cartea funciara a devenit din punct de vede legal, nefolosibila.

Toate procedurile necesrae sunt realizate de catre registratorul de la biroul teritorial. Cei interesati pun la dispozitie inscrisuri, documente tehnice, actele doveditoare ale dreptului de proprietate si orice alt act necesar completarii si refacerii cartii funciare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here