Dispozitii legale privind proprietatea periodica

0
130

Proprietatea periodica este definita ca un mod al dreptului de proprietate prin care fiecare titular exercita dreptul de proprietate pe anumite perioade determinate, in mod succesiv. Acest drept poate sa fie exercitat de catre cel putin doi titulari, persoane fizice sau persoane juridice, fara sa existe intre acestea niciun tip de raport juridic. Proprietatea periodica se naste in temeiul uni act juridica, care poate sa fie sub forma de contract sau de legat.

Codul civil reglementeaza modul in care are loc exercitarea dreptului de proprietatea periodica, precum si indatoririlor titularilor. Dispozitiile cuprinse in Codul Civil referitoare la proprietatea periodica se aplica in situatiile in care nu exista reguli speciale, in contextul folosintei dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, in mod succesiv si repetitiv, la intervale de timp egale sau inegale.

Drepturi si obligatii coproprietari proprietate periodica

In perioada in care ii revine dreptul de proprietate, coproprietarul poate sa incheie acte de vanzare, ipotecare sau de inchiriere, cu respectarea legislatiei in vigoare. „Actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferenta unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-parti respective”, art. 689, Codul Civil.

Este de datoria fiecarui coproprietar de a se ocupa de detaliile legate de ingrijire, administrarea, repararea sau alte metode necesare pentru ca sa nu fie afectata exercitarea drepturilor celorlalti coproprietari. In cazul in care unul dintre coproprietari suporta cheltuielile unei reparatii importante, atunci poate sa ceara despagubiri de la ceilalti coproprietari. Nu se poate intocmi niciun tip de act care presupune consumarea totala sau partiala a substantei bunului, fara acordul tuturor celorlalti proprietari. „La incetarea intervalului, coproprietarul este dator sa predea bunul coproprietarului indreptatit sa il foloseasca in urmatorul interval.Coproprietarii pot incheia un contract de administrare, dispozitiile art. 644 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator”, art. 690, Codul Civil.

Despagubiri si excluderi in proprietatea periodica

Oricare dintre coproprietari, daca perturba modul de exercitare a proprietatii periodice in mod extrem de grav, poate sa fie exclus, prin hotarare judecatoreasca, la cererea unui dintre coproprietarii vatamati. Singura conditie a excluderii coporprietarului este dispunerea de cumparare a cotei-parte a acestuia, de catre un alt coproprietar sau o terta persoana. „In acest scop, se va pronunta, mai intai, o incheiere de admitere in principiu a cererii de excludere, prin care se va stabili ca sunt indeplinite conditiile excluderii, incheiere care va putea fi atacata cu recurs pe cale separata”, art. 691, Codul Civil.

Dupa ce se definitiveaza incheierea de admitere se poate stabili pretul vanzarii silite. In acest sens se demareaza o expertiza de catre o institutie de credit. Dupa ce se consemneaza pretul de vanzare, instanta pronunta hotararea care este echivalenta cu un contract de vanzare. Mai departe, cel care dobandeste titlul de proprietate il poate inscrie in cartea funciara. Transmitatorul va ridica suma de la institutia de credit care s-a ocupat de expertiza.

„Proprietatea periodica inceteaza prin radiere din cartea funciara in temeiul dobandirii de catre o singura persoana a tuturor cotelor-parti din dreptul de proprietate periodica, precum si in alte cazuri prevazute de lege”, art. 692, Codul Civil.

Pentru orice tip de nelamuriri si probleme juridice apelati la un avocat online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here