Incheierea contractului de donatie si efectele acestuia

0
746

Contractul de donatie se defineste prin intentia de a gratifica o parte, donator, transmite dreptul de proprietate celeilalte parti, donatarul.

Contractul de donatie poate avea loc numai cu vointa simultana a celor doua parti contractante, donatarul si dispunatorul. Trebuie sa existe un accept al donatiei pentru ca respectivul contract sa fie considerat valid. Se transmite astfel un drept de proprietate, fara sa vorbim de  o contraprestatie.

Incheierea contractului de donatie

Daca vorbim de bunuri mobile ca obiecte ale donatiei, atunci acestea trebuie mai intai sa fie evaluate sub sanctiunea nulitatii absolute a donatiei. Bunurile mobile care se inscriu intr-o valoare de maximum 25.000 lei pot fi incluse in categoria de daruri manuale, daca legea nu prevede altfel. In acest caz, actiunea de dar manual necesita numai acordul partilor si traditiunea bunului.

“In scop de informare a persoanelor care justifica existenta unui interes legitim, notarul care autentifica un contract de donatie are obligatia sa inscrie de indata acest contract in registrul national notarial, tinut in format electronic, potrivit legii. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile”, art. 1.012 din Codul Civil.

In lege se stipuleaza cateva aspecte legate de oferta de donatie, dupa cum urmeaza. O oferta de donatie poate fi revocata atata timp cat cel care face oferta nu stie de acceptarea destinatarului. In caz de deces al ofertantului nu se mai poate lua in discutie problema acceptarii donatiei, iar in cazul decesului destinatarului, mostenitorii legali sunt singurii care pot sa comunice acceptarea ofertei. In acelasi timp, in cazuri deosebite, donatia paote fi acceptata in numele destinatarului de catre reprezentantul legal al acestuia.

“In caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donatie nu confera beneficiarului decat dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a facut si avantajele pe care le-a acordat tertilor in considerarea promisiunii”, art. 1.014 din Codul Civil.

O donatie nu poate fi considerata valida din moment ce contine aspecte specifice in contract prin care poate fi revocata de catre donator. In cazul este vorba despre de nulitate absoluta, realizarea donatiei se poate face numai cu acordul explicit al donatorului, donatarul se obliga sa plateasca datoriile donatorului in planul viitor, contractul putand fi denunta unilateral de catre donator. Donatorul dispune” in viitor de bunul donat, chiar daca donatorul moare fara sa fi dispus de acel bun. Daca dreptul de a dispune vizeaza doar o parte din bunurile donate, nulitatea opereaza numai in privinta acestei parti”, art. 1.015 din Codul Civil.

Efectele contractului de donatie

“Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia sau daca evictiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis, pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la incheierea contractului”, art. 1.018 din Codul Civil. Insa, daca este vorba de o donatie care implica sarcini, atunci donatorul si vanzatorul sunt responsabil de evictiune (pierdere a posesiunii unui bun ca urmare a exercitarii de catre o alta persoana a dreptului sau asupra bunului) in aceiasi masura.

In acelasi timp, donatorul nu se face responsabil de orice viciu ascuns al bunului donat. Insa, daca se dovedeste faptul ca donatorul a stiut de viciile ascunse si nu le-a declarat in momentul incheierii contractului de donatie, atunci trebuie sa suporte prejudicii donatarului aferente viciilor ascunse.

Va stam la dispozitie pentru lamuriri si suport in rezolvarea problemelor legate de donatie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here