Dispozitii legale privind impactul asupra mediului a proiectelor publice si private

0
285

Legea 292/2018 reglementeaza modul in care se realizeaza evaluarea impactului asupra mediului, prin demararea proiectelor publice si private, a caror constituire pot produce efecte asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului presupune evaluarea ariilor naturale protejate de interes comunitar, aspecte legate de conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei, evaluarea emisiilor industriale si a efectelor acestora asupra mediului, evaluarea pericolelelor de accidente prin utilizarea de substante periculoase.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este realizata de catre autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru protectia mediului. Daca este vorba de o evaluare a impactului asupra apelor, atunci evaluarea va fi condusa de catre autoritatile care au competente in gospodarirea apelor.

Se constituie o comisie de analiza tehnica formata din reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si/sau locale, in functie de tipul de proiecte pentru care este nevoie de procedura de evaluare. “Autoritatile publice pentru protectia mediului pun la dispozitia autoritatilor mai sus mentionate informatiile relevante, inclusiv raportul privind impactul asupra mediului, si asigura organizarea sedintelor comisiei de analiza tehnica”, art. 6, Legea 292/2018.

Etape procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Proiectele care sunt incluse in anexele Legii 292/2018 trebuie sa obtina aprobare de dezvoltare si sa treaca printr-o evaluare a impactului lor asupra mediului. “Proiectele prevazute in anexa nr. 1, precum si cele din anexa nr. 2 care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorita, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizarii lor, fac obiectul unei solicitari de aprobare de dezvoltare si al unei evaluari a impactului lor asupra mediului inaintea emiterii acestei aprobari”, art. 7, Legea 292/2018.

Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cuprind aspecte de identificare, analiza si descriere a efectele directe si indirecte, care pot afecta in mod semnificativ mediul. Se vor lua in calcul urmatorii factori:

  • Sanatate si populatie;
  • Biodiversitate, ceea ce include specii si habitate protejate;
  • Terenuri, sol, apa, aer, clima;
  • Bunuri materiale, patrimoniu cultural, peisaj.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in 3 etape – incadrarea proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, definirea modului de evaluare si realizarea raportului de impact asupra mediului si analiza calitatii raportului asupra impactului pe care respectivul proiect il are asupra mediului.

In cazul in care cei care demareaza proiectele care apar mentionate in anexa Legii 292/2018 doresc sa verifice daca acesta se incadreaza in obligativitatea de a se realiza procedura de evaluare, vor furniza informatiile necesare legate de proiect autoritatilor competente, mentionate mai sus. Examinarea se face in functie de niste criterii specifice, pentru a se stabili daca un proiect trebui sau nu supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului – se prezinta proiecte cu toate caracteristicile si cu orice tip de element care ar putea sa produce efecte directe sau indirecte asupra mediului. De asemenea, se vor lua in considerarea rapoartele altor evaluari asupra mediului care au fost realizate asupra proiectului. Se prezinta caracteristicile proiectului si masurile care ar putea fi luate, pentru a preveni efectele directe sau indirecte asupra mediului.

Dupa ce titularul proiectului trimite toate informatiile necesare catre autoritatea competenta, aceasta trebuie sa ia o decizie in maxim 90 de zile de la comunicarea si primirea informatiilor despre proiect. Daca se decide ca este necesar sa se faca o evaluare a impactului asupra mediului, acest lucru se comunica titularului proiectului si se prezinta motivele pentru care s-a ajuns la aceasta decizie, acelasi lucru fiind valabil si in cazul in care s-a decis ca, nu este cazul de evaluare a impactului asupra mediului.

Autoritatea competenta care a decis ca este nevoie de o evaluare a impactului asupra mediului va transmite titularului proiectului un indrumar care cuprinde domeniul de evaluare si alte informatii obligatorii care trebuie sa fie incluse in raportul final.

Indrumarul se realizeaza dupa ce autoritatea competenta a analizat informatiile furnizate de catre titularul proiectului si se consulta cu alte autoritati competente (daca este cazul).

Raportul privind impactul asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului realizat de catre experti compententi atestati trebuie sa contina urmatoarele aspecte:

Se va incepe cu o descriere a proiectului, cu tot ceea ce implica amplasarea, dimensiunea, particularitati si alte informatii relevante pentru raport. Se descriu in detaliu posibilele efecte directe si indirecte cu impact semnificativ asupra mediului. Se continua cu o descriere a caracateristicilor proiectului si a masurilor care pot fi luate in vederea evitarii, prevenirii, reducerii efectelor care se produc asupra mediului. Se vor introduce orice alte informatii relevante si caracteristici care sunt legate direct de natura si activitatea proiectului, cu implicatii asupra mediului. “Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul prevazut la art. 10 alin. (1) si include informatii care pot fi solicitate in scopul stabilirii unei concluzii motivate privind efectele semnificative ale proiectului asupra mediului, luand in considerare actualele cunostinte si metode de evaluare”, art. 11, Legea 292/2018.

Raportul privind impactul asupra mediului va contine urmatoarele documente:

  • Studiu de evaluare;
  • Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa;
  • Detalii legate de metodele de prevenire a accidentelor majore, unde este cazul;
  • Rezumat netehnic a informatiilor din raport.

Raportul impreuna cu documentele necesare se depun la autoritatea competenta. Urmatorul pas este analizarea raportului privind impactul asupra mediului de catre autoritatile competente. Se poate decide acceptarea, completarea sau respingerea raportului. In ultima caz se va motiva respingerea.

Acordul de mediu

Acordul de mediu este un act emis de catre autoritatile competente pentru protectia mediului. In acest document se specifica masurile si conditiile necesare protectiei mediului, pentru a fi respectate in vederea realizarii proiectului.

Acordul de mediu este format din descrierea proiectului, concluziile raportului privind impactul asupra mediului, descrierea caracteristicilor si masurilor pentru evitarea, preveneirea sau reducerea efectelor directe sau indirecte asupra mediului, conditii prevazute in avizul de gospodarie a apelor, conditii de monitorizare, concluzii ale analizei tehnice, aspecte legate de participarea publicului, rezumat al consultarilor transfrontaliere (unde este cazul).

“In situatia in care rezultatul evaluarii adecvate releva un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, autoritatea competenta pentru protectia mediului ia decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu”, art. 18, Legea 292/2018.

Acordul de mediu este valabil pe perioada in care se realizeaza proiectul, cu exceptii daca apar modificari pe parcurs, cuprinse in anexa 5 a Legii 292/2018. In orice caz, pe parcursul realizarii proiectului, autoritatea competente trebuie sa se asigure ca informatiile din raportul privind impactul asupra mediului sunt valabile.

“In situatia in care, dupa emiterea acordului de mediu si inaintea obtinerii aprobarii de dezvoltare, proiectul a suferit modificari, titularul proiectului este obligat sa notifice in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului emitenta cu privire la aceste modificari”, art. 20, Legea 292/2018.

Daca aveti nevoie de ajutor legal in chestiuni ce tin de emiterea acordului de mediu apelati la consultanta juridica online pentru solutii rapide si eficiente.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here