Ce trebuie sa stim despre functionarea societatii cu raspundere limitata

0
737

Societatea cu raspundere limitata se distinge prin faptul ca este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, printr-un act constitutiv sau o adunare generala.

Administratorii societatii cu raspundere limitata nu pot primi mandat de administrator in alte societati concurente sau sa realizeze aceiasi actiune de comert pe cont propriu precum cea a societatii pe care o administreaza. In caz contrar se supun sanctiunii revocarii si raspund pentru daune. Cazurile speciale pot fi insa aprobate de catre adunarea asociatilor.

Reprezentarea societatii cu raspundere limitata

In cazul societatii cu raspundere limitata daca vorbim de mai multi administratori, atunci fiecare dintre acestia are dreptul de a reprezenta societatea. “Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social”, art. 76 din Legea nr. 31/1990.

In cazuri speciale se poate ca un singur administrator sa raspunde in numele celorlalti, care se afla in incapacitate de decizie. In cazul asociatilor cu majoritate de capital social, au puterea de a alege dintre ei administratori, carora sa le planifice si sa le stabileasca indatoririle si remuneratia aferenta. “Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune”, art. 79 din Legea nr. 31/1990.

Luarea deciziilor in cadrul societatii cu raspundere limitata

Deciziile si alte hotarari se iau de catre asociati, in cadrul unei adunari generale. Este un fapt general valabil, insa acest lucru poate fi personalizat in functie de preferintele asociatilor care pot alege si alte mijloace prin care sa-si acorde votul in diferite aspecte. Putem vorbi de corespondenta prin posta electronica.

Actul de decizie este valabil printr-un vot care sa reprezinte majoritatea absoluta a asociatilor. “Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel”, art. 192 din Legea nr. 31/1990. In cazul in care un asociat intreprinde raporturi de natura juridica sau de alta natura cu societatea nu isi poate exercita dreptul la vot.

Obligatiile adunarii generale a asociatilor

In din Legea nr. 31/1990 se specifica obligatiile care trebuie indeplinite in cadrul adunarii generale a asociatilor societatii cu raspundere limitata, dupa cum urmeaza:

  • Aprobarea situatiei financiare anuale;
  • Stabilirea repartizarii profitului net;
  • Desemnarea administratorilor si a cenzorilor;
  • Decizii privind contractarea auditului financiar, in conditiile in care nu are caracter obligatoriu;
  • In caz de daune sa decida asupra urmaririi adminsitratorilor si cenzorilor;
  • Modificarea actului constitutiv.

Adunarea generala a asociatilor va avea loc cel putin o data pe an si va fi convocata la apelului administratorilor. “Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari. Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi”, art. 195 din Legea nr. 31/1990

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here