Dispozitii legale privind contractul de mandat

0
129

Prin contractul de mandat intelegem ca o parte, numita mandatar se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama mandantului, cealalta parte.

Conform Codului Civil mandatul poate sa fie constituit cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. De regula, mandatul care are loc intre doua parti, persoane fizice este constituit cu titlul gratuit. Daca vorbim de exercitarea unei activitati profesionale prin contractul de mandat, atunci aceste este incheiat cu titlul oneros.

In conditiile in care contractul de mandat se incheie cu titlu oneros, atunci este nevoie de stabilirea remeneratiei. Daca valoarea acesteia nu este stabilita de catre partile contractului, atunci se stabileste in acord cu valoarea serviciilor prestate, in acord cu prevederile legale in vigoare. “Dreptul la actiunea pentru stabilirea cuantumului remuneratiei se prescrie odata cu dreptul la actiunea pentru plata acesteia”, art. 2010, Codul Civil. De asemenea, atunci cand este nevoie sa se incheie anumite acte unde este nevoie de imputernicire, manadatarul il va reprezenta pe mandant. Aceasta imputernicire este sub forma de procura in vederea reprezentarii mandantului.

Incheierea mandatului

Mandatul se incheie in forma scrisa, autentica sau sub semnatura privata. Mandatul se poate constitui ca urmare a executarii de catre mandatar. “Mandatul dat pentru incheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie sa respecte acea forma, sub sanctiunea aplicabila actului insusi”, art. 2013, Codul Civil. Daca nu se obtine un refuz mandatul este acceptat automat in cazul in care se refera la acte incheiate in exercitarea profesiei mandatarului sau daca acesta si-a oferit serviciile in mod public. Conform Codului Civil, contractul de mandat inceteaza in 3 ani de la momentul in care a fost incheiat, in cazul in care partile nu dispun asupra unui termen.

Drepturi si obligatii

Prin contractul de mandat, mandatarul poate sa se implice in actiuni ce vizeaza conservarea si administrarea. In cazul in care se doreste intocmirea de acte de instrainare, tranzactii si alte astfel de actiuni in justitie, mandatarul va trebui sa obtina imputernicire. Mandatul este respectat intocmai, cu exceptia cazului in care mandatarul nu il poate anunta in timp util pe mandant, avand certitudinea ca acesta ar fi aprobat oricum actiunea.

Cu toate acestea, mandatarul se obliga sa-l anunte de indata ce este posibil pe mandant in ceea ce priveste schimbarile care s-au produs in legatura cu mandatul. “Daca mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este tinut sa execute mandatul cu diligenta unui bun proprietar. Daca insa mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat sa il indeplineasca cu diligenta pe care o manifesta in propriile afaceri”, art. 2018, Codul Civil.

Totodata, mandatarul va oferi informatii mandantului cu privire la modul in care gestioneaza prin mandat si sa remita ceea ce primeste prin imputernicire. Bunurile primite de la mandant ca urmare a executarii mandatului vor fi conservat de catre mandatar.

Mandatul are obligatia de a asigura mijloacele necesare pentru ca mandatul sa fie executat. In acest sens, legea prevede ca mandantul se obliga sa restituie orice tip de cheltuiala mandatarului care a fost realizata in vederea executarii mandatului, alaturi de dobanzile aferente.

Pentru orice tip de nelamurire nu ezitati si apelati la un avocat online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here