Dispozitii legale privind certificatul de conformitate

0
336

Certificatul de conformitate este un document care se elibereaza in urma validarii regulilor impuse de sistemul de certificare cu privire la calitatea produselor care trebuie sa fie in conformitate cu normele si prevederile legale in curs.

Conditiile care trebuie respectate in vederea obtinerii certificatului de conformitate, precum si alte aspecte esentiale sunt reglementate prin  Legea 608/2001 privind conformitatea produselor. Acestea vor putea fi introduse pe piata numai dupa ce au trecut testul conformitatii si au indeplinit toate cerintele care le atesta calitatea si le valideaza increderea de a fi utilizate in acord cu normele de siguranta.

“Principiile pe care se bazeaza procesul de evaluare a conformitatii sunt: a) competenta si impartialitate; b) transparenta si credibilitate; c) independenta fata de posibila predominare a oricaror interese specifice; d) asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional; e) reprezentarea intereselor publice; f) contributia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor”, art. 9, Legea 608/2001.

Astfel ca, inainte ca produsele sa fie introduse pe piata, producatorul are obligatia de a realiza produsele prin respectarea cerintelor de calitate si de a intocmi dosarul tehnic, prin aplicarea procedurilor care stau la baza verificarii conformitatii. Dupa evaluarea calitatii si a conformitatii se intocmesc, dupa caz, declaratia, certificatul sau alte acte care sa ateste ca totul este in regula in ceea ce priveste natura si utilizarea produselor.

Evaluarea conformitatii se face in functie de tipul de produs, de complexitatea acestuia si de riscul la utilizare. Exista un anumit set de proceduri care se aplica pentru atestarea conformitatoi produselor. Se aplica o procedura sau combinatie de mai multe, in acord cu natura produsului. Procedurile pentru evaluarea conformitatii pot fi:

  • Control intern
  • Examinare de tip
  • Conformitate cu tip
  • Asigurarea calitatii productiei
  • Asigurarea calitatii produsului
  • Verificarea produsului
  • Verificarea unitatii de produs
  • Asigurarea calitatii.

Model declaratie de conformitate

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

………………………………………….

(serie / nr. de identificare lot / data fabricaţiei)

Noi, SC ……………………………..SRL cu sediul în strada …………………….., nr…, înregistrat la Registrul Comerţului ……………..cu nr. ……………………….., cod fiscal …………………, telefon / fax ………………………………………

asigurăm, declarăm, garantăm pe propria răspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului că produsul / serviciul ………………..…………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….………..……..

(denumirea, tipul sau modelul)

la care se referă această declaraţie nu pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu:…………………….………….…

……………………………………………………………………………………………………………….….

(titlul şi /sau numărul şi data publicării documentului / documentelor normative)

…………………………….

Locul şi data emiterii:

……………………………………………

Numele şi prenumele în clar şi ştampila

Totodata, dupa evaluarea conformitatii, se va emite un marcaj de conformitate care se va aplica pe produs, intr-o maniera in care sa fie vizbil si care nu poate fi sters, care atesta ca produsul indeplineste toate standardele de calitate si ca a trecut de evaluarea conformitatii. De regula, marcajul de conformitate se aplica pe partea unde se regaseste, in scris, modul de utilizare al produsului.

Daca intampinati probleme in timpul evaluarii conformitatii sau a obtinerii certificatului de conformitate nu ezitati sa ne contactati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here