Dispozitii generale despre efectuarea executarii silite

0
549

Procedura de executare silita este cel mai des intalnita in cazul imprumuturilor unor sume de bani, in care debitorul, cel care datoreaza banii refuza sa plateasca sau se afla in imposibilitatea de plata, iar pentru recuperarea banilor, creditorul, cel de la care provine suma de bani, poate apela la executarea silita, realizata printr-un executor judecatoresc.

Dar executarea silita nu vizeaza strict recuperarea de sume de bani, putand fi pusa in aplicare pentru redarea unui bun sau folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii sau a unei lucrari, incredintarea minorului cu stabilirea locuintei si programului de vizitare a acestuia de catre parintele care a pierdut custodia copilului.

Cererea de executare silita

Se poate depune de catre creditor, cererea de executare silita, personal sau prin reprezentant legal, la biroul unui executor judecatoresc. Aceiasi cerere se poate trimite prin posta, fax, posta electronica sau ale mijloace de acest tip, cu confirmare de primire.

Iata ce trebuie sa cuprinda cererea de executare silita:

  • Date de identificare creditor – nume, prenume, domociliu/denumire sediu creditor;
  • Suma de bani, bunul sau prestatia datorate;
  • Modul in care se doreste realizarea executarii din punctul de vedere al creditorului.

Se va realiza un dosar care va cuprinde cererea, titlul executoriu original sau copie, dovada achitarii taxelor de timbru, alte inscrisuri.

Dupa primirea dosarului complet cu cererea de excutare si restul documentelor, executorul judecatoresc va inregistra cererea si va deschide dosarul de executare daca totul se aproba conform legii. In caz contrar, refuzul cererii de executare se va motiva in fata creditorului. Acesta poate face o plangere privind refuzul dechiderii dosarului de executare, in cel mult 15 zile de la data la care i s-a comunicat si motivat refuzul.

Incuviintare executare silita

“In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie certificata de executorul judecatoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea prevazuta la art. 664 alin. (1) si dovada taxei de timbru”, art. 665, Codul de Procedura Civila.

Dupa ce a fost inregistrata la judecatorie, cererea de incuviintare a executarii silite trebuie sa fie rezolvata in cel mult 7 zile de la aceasta data. Pronuntarea deciziei nu poate fi amanata pentru mai mult de 48 de ore.

Incheierea din camera de consiliu, va cuprinde urmatoarele:

  • Titlul executoriu;
  • Suma de bani, bunurile si alte accesorii pentru care se incuviinteaza umarirea;
  • Perioada de urmarire;
  • Modalitatea de punere in aplicare a executarii silite;
  • Autorizarea creditorului cu privire la executarea silita.

“Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai de creditor, in termen de 5 zile de la comunicare”, art. 665, Codul de Procedura Civila.

Instiintarea debitorului

Debitorul urmeaza sa primeasca o copie dupa incheiere, titlul executoriu si somatia. Debitorul este astfel somat sa isi indeplineasca obligatiile de plata sau de orice alta natura, in acord cu legea in vigoare, cazul contrat acestei situatii ducand automat la continuarea procedurii de executare silita.

Efectuarea executarii silite

Conform legii, executarea silita incepe dupa expirarea termenului din somatia adresata debitorului. “Cand titlul executoriu cuprinde o obligatie alternativa, fara sa se arate termenul de alegere, executorul judecatoresc va notifica debitorului sa isi exercite acest drept in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, sub sanctiunea decaderii”, art. 675, Codul de Procedura Civila.

In vederea recuperarii sumelor de bani sau a bunurilor si prestatiilor, se vor localiza si asupra lor se va indeplini actul de executare, in prezenta debitorului sau a membrilor de familie de varsta majora. In cazul in care se intampina refuzuri si impotriviri din partea debitorului, se poate apela la organele de politie, jandarmerie sau alte forte publice pentru indeplinirea executarii silite.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here