Despre procedura de prevenire a insolventei

0
121

Procedura de insolventa se refera la acel set de reguli prin care se urmareste plata datoriilor debitorului care se afla in stare de insolventa fata de creditori, bazandu-se pe un plan de reorganizare sau ca ultim pas, falimentul.

Legea 85/2014 reglementeaza modul in care se poate preveni insolventa si sub ce conditii legale se desfasoara procedura insolventei. Procedura de insolventa este aplicata de catre instanta judecatoreasca, presedintele tribunalului, mandatarul ad-hoc, administratorul concordatar. Debitorul participa prin reprezentantii legali.

Mandat ad-hoc

Prin mandat ad-hoc intelegem un tip de procedura cu caracter confidential care se deruleaza la cererea debitorului care intampina probleme financiare. Mandatarul ad-hoc este desemnat de instanta pentru a negocia cu creditorii in vederea ajungerii la o intelegere intre acestia si debitor, pentru a depasi situatia dificila in care se afla debitorul.

In vederea acestui tip de procedura, debitorul trebuie sa depuna o cerere catre presedintele tribunalului pentru a numai un mandatar ad-hoc. Dupa ce cererea este admisa, se va dispune citarea in decurs de 5 zile a debitorului si a mandatarului ad-hoc propus. Procedura este confidentiala si are loc in camera de consiliu. Se vor lua in considerare motivele debitorului, iar daca dificultatile financiare cu care se confrunta se demonstreaza ca sunt reale atunci se va verifica legalitatea mandatarului ad-hoc propus si acesta va fi numit prin incheiere executorie. De asemenea, presedintele tribunalului este cel care stabileste onorariul mandatarului ad-hoc, care poate fi platit fix sau lunar.  

Mandatarul ad-hoc se angajeaza ca in termen de 90 de zile sa ajunga la o intelegere intre debitor si creditori, prin propunerea de diferite metode de rezolvare a situatiei de dificultate, cum ar fi, remiteri, reesalonari, reduceri de personal si alte masuri acceptate.

Activitatea mandatarului ad-hoc inceteaza atunci cand se denunta unilateral mandatul de catre mandatar sau de catre debitor, atunci cand se ajunge la o intelegere intre debitor si creditori, s-a depasit numarul de zile in care ar fi trebuie sa se ajunga la o intelegere, iar acest lucru nu a fost infaptuit. Incetarea mandatului ad-hoc se face prin incheiere definitiva.

Concordat preventiv

Prin concordat preventiv intelegem contractul care se incheie intre debitor si creditorii care au cel putin 75% din valoarea creantelor acceptate. Contractul este omologat de judecatorul sindic. Contractul contine detalii si masuri de redresare si de realizare a creantelor.

Se poate apela la concordat preventiv daca debitorul nu a mai beneficiat in 3 ani anteriori de concordat preventiv care nu a avut succes, daca nu exista condamnare definitiva in cazul debitorului sau al actionarilor sau daca nu s-a dispus acoperirea unei parti a pasivului de catre organele de conducere ale debitorului.

Daca se incadreaza in conditiile prevazute de lege debitorul poate sa depuna o cerere in vederea derularii procedurii de concordat preventiv. Dupa admiterea cererii, judecatorul sindic este cel care numeste administratorul concordatar. In urmatoarele 30 de zile, administratorul concordatar si debitorul creeaza oferta de concordat preventiv, care se va depune la grefa tribunalului.

Proiectul de concordat preventiv trebuie sa contina analiza activului si pasivului debitorului, avizata de un contabil, cauzele care au stat la baza ajungerii in starea de dificultate financiara a debitorului, imaginea de ansamblu asupra evolutiei financiare din ultimul an, planul de redresare. „Termenul pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologarii acestuia prin hotarare executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni. In primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea creantelor stabilite prin concordat”, art. 24, Legea 85/2014.

In cadrul concordatului preventiv judecatorul sindic este cel care numeste administratorul concordatar provizoriu, omologheaza concordatul preventiv, constata indeplinirea conditiilor creditorilor, judeca actiuni in nulitate si in rezolutiune. Onorariul administratorului concordatar este suportat de catre debitor si poate fi vorba de o suma fixa sau lunara.

„Cererile formulate in temeiul prezentului titlu se judeca in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, partile fiind citate in termen de 48 de ore de la primirea cererii. Partile cu sediul in strainatate sunt citate prin mijloace rapide de comunicare, la sediul sau, dupa caz, la domiciliul ori resedinta cunoscut/cunoscuta al/a acestora; in lipsa, citarea se face prin afisare la usa instantei”, art. 18, Legea 85/2014.

Administratorul concordatar se ocupa de intocmirea tabelului creditorilor, creand impreuna cu creditorul oferat de concordat si planul de redresare. Se va ocupa de solutionarea pe cale amiabila a conflictelor dintre debitor si creditori, solicitand judecatorului sindic omologarea concordatului preventiv. Administratorul concordatar este cel care supravegheza modul in care se duc la indeplinire obligatiile care revind debitorului si realizeaza rapoarte lunare cu privire la activitatea sa, rapoarte pe care le prezinta adunarii creditorilor concordatari.

Care sunt atributiile adunarii creditorilor?

Aprobarea rapoartelor intocmite de catre administratorul concardatar

Desemnarea reprezentantului creditorilor

Ocupa pozitia de titular in rezolutiune

„In cursul derularii procedurii, adunarea creditorilor concordatari poate fi convocata de administratorul concordatar, din oficiu sau la cererea creditorilor reprezentand cel putin 10% din valoarea totala a creantelor concordatare. Adunarea creditorilor concordatari adopta hotarari cu majoritatea de voturi stabilita prin raportare la valoarea creantelor creditorilor concordatari prezenti”, art. 20, Legea 85/2014.

In termen de 60 de zile se negociaza proiectul de concordat preventiv. Concordatul preventiv este aprobat in conditiile in care voturile creditorii aduna 75% din valoarea creantelor acceptate. Aprobarea proiectului de concordat preventiv este urmata de omologare realizata de catre judecatorul sindic. Administratorul concordatar este cel care comunica creditorilor incheierea si omologarea concordatului preventiv. „La cererea administratorului concordatar, sub conditia acordarii de garantii creditorilor de catre debitor, judecatorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amanare a scadentei creantei lor, perioada in care nu vor curge dobanzi, penalitati, precum si orice alte cheltuieli aferente creantelor.”, art. 30, Legea 85/2014.

Pe tot parcursul procedurii de concordat preventiv omologate nu se va deschide procedura de insolventa. In situatia in care unul dintre creditori obtine titlul executoriu va trebui sa formuleze o cerere de aderare la concordat, care va fi depusa la administratorul concordatar. De asemenea, debitorul isi continua activitatea in timp ce se deruleaza procedura de concordat preventiv omologat.

Procedura de concordat preventiv se poate suspenda la cererea creditorilor care reclama procedura, in termen de 15 zile de la datat la care a fost omologat. Concordatul preventiv este supus rezolutiunii daca se constata faptul ca debitorul nu isi indeplineste obligatiile, cum ar fi favorizarea unuia dintre creditori, instrainarea de active, plati fara contraprestatie.

„Daca procedura concordatului preventiv se finalizeaza cu succes, la termenul prevazut in contract sau anterior acestuia, dupa caz, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv. In acest caz, modificarile creantelor prevazute in concordatul preventiv raman definitive”, art. 36, Legea 85/2014.

In cazul in care aveti nevoie de un avocat apelati la consultanta juridica online aici!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here