Despre constituirea dreptului de superficie

0
331

Conform Codului Civil, superficia se defineste ca dreptul pe care il are o persoana de a avea sau edifica o constructie pe terenul unei alte persoane, deasupra sau in subsolul terenului, asupra caruia dobandeste drept de folosinta.

Dobandirea dreptului de superficie se va dobandi printr-un act juridic, prin uzucapiune sau alte moduri acceptate de lege. “Superficia se poate inscrie si in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului fond a transmis exclusiv constructia ori a transmis terenul si constructia, in mod separat, catre doua persoane, chiar daca nu s-a stipulat expres constituirea superficiei”, art. 693, Codul Civil.

Daca este vorba de o situatie particulara in care deja s-a realizat o constructie pe terenul unei alte persoane, se poate dobandi drept de superficie, daca proprietarul renunta la dreptul de a invoca accesiunea, in favorea celui care a construit edificiul. Conform legii, dreptul de superficie poate fi dobandit pe o durata de maxim 99 de ani. Dupa ce se implineste termenul la care a fost constituit dreptul, acesta poate fi reinnoit.

Constituirea si exercitarea dreptului de superficie

Modul in care se exercita dreptul de superficie se face in functie de clauzele cuprinse in actul constitutiv. In exercitarea dreptului de superficie se va tine cont de delimitarea suprafetei de teren pe care urmeaza sa se construiasca si de partea de teren care este necesara exploatarii constructiei. Este de precizat faptul, ca in mod normal, daca nu exista alte clauze in actul constitutiv, persoana care detine dreptul de superficie nu poate sa modifice in niciun fel structura constructiei, insa este indreptatit sa o demoleze, avand obligatia de a reconstrui edificiul in forma initiala.

In conditiile in care persoana care detine dreptul de superficie face orice tip de modificare asupra constructiei, proprietarul terenului pe care se afla constructia, poate in decurs de 3 ani sau ceara incetarea dreptului de superficie. Un alt aspect de tinut cont este acela ca titularul poate sa instraineze dreptul de folosinta asupra terenului sau sa faca ipoteca, numai atata timp cat constructia exista. “Ipotecile constituite cu privire la teren pe durata existentei superficiei nu se extind cu privire la intregul imobil in momentul incetarii dreptului de superficie in cazul prevazut la alin. (1). Ele se stramuta de drept asupra sumei de bani primite de proprietarul terenului in cazul prevazut la alin. (2) teza I sau se extind de drept cu privire la intregul teren” art. 699, Codul Civil.

In situatia in care nu s-a stabilit niciun pret sau modalitate de plata a prestatiei supreficiarului, daca superficia s-a constituit sub titlul oneros, titularul va datora, lunar, o suma care o sa fie stabilita in functie de chiria pe piata libera. In stabilirea platii lunare se va tine cont de natura terenului, destinatia constructiei, zona in care se afla, alte criterii.

Incetarea superficiei

Dreptul de superficie va inceta atunci cand va expira termenul in baza caruia a fost constituit, terenul si constructia devin proprietatea unei singure persoane, constructia piere, alte situatii acceptate de lege. Dreptul de superficie se va stinge prin radiere din cartea funciara.

In cazul in care aveti nelamuriri cu privire la constituirea dreptului de superficie, apelati la consultanta juridica online pentru solutii eficient si rapide!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here