Despre constatarea si sanctionarea contraventiilor

0
738

Contraventia este definita ca o fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, hotarari ale Guvernului sau prin hotarari ale consiliilor locale.

Ordonanta Guvernului nr.2/2001 este cea care reglementeaza constatarea si sanctionarea contraventiilor. Vom vedea care sunt sanctiunile contraventionale, ce cuprinde procesul-verbal de constatare a contraventiei, precum si alte aspecte legate de aplicarea sanctiunilor.

Tipuri de sanctiuni contraventionale

Sanctiunile contraventionale pot fi impartire in doua categorii, principale si complementare.

Sanctiunile contraventionale principale includ:

 • Avertisment
 • Amenda contraventionala
 • Prestarea unei activitati in folosul comunitatii

Sanctiunile contraventionale complementare includ:

 • Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;
 • Suspendarea sau anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
 • Inchiderea unitatii in cauza;
 • Blocarea contului bancar;
 • Suspendarea activitatii agentului economic;
 • Retragerea licentei sau a avizului pentru: operatiuni, activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;
 • Desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in stare initiala.

In functie de situatie, sanctiunea se stabileste in mod proportional cu gradul de pericol social al faptei savarsite, iar in particular, sanctiunile complementare se aplica in functie de natura si gravitatea faptei. Intotdeauna, indiferent de tipul de contraventie, se aplica o sanctiune contraventionala principala, iar daca este cazul se mai pot aplica si alte cateva sanctiuni contraventionale complementare.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei

Indiferent de tipul de contraventie, procesul-verbal de constatare va contine conform legii, urmatoarele date si aspecte:

 • Data si locul la care a fost incheiat;
 • Nume, prenume, calitate si institutia de care apartine agentul constatator;
 • Date de identificare personale, cod numeri personal, ocupatie si loc de munca ale contravenientului;
 • Se descrie cu detalii fapta contraventionala, prin specificarea factorilor si imprejurarilor care pot determina gravitatea faptei si pot evalua pagubele provocate. In acelasi timp cu detaliile despre fapta, se trec data, ora si locul in care a fost savarsita fapta;
 • Se indica in vederea sanctiunii, actul normativ care reglementeaza acest lucru;
 • Detalii despre societatea de asigurari, in situatiile de accidente de circulatie;
 • Dreptul de a primi reducere de 50% din amenda, daca este platita in termen de 48 de ore de la data emiterii procesului-verbal;
 • Detalii despre unde se poate face plangere si contestare a procesului-verbal;
 • In cazul cetatenilor straini, fara cetatenie sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate se vor trece datele de identificare din pasaport;
 • In cazul in care contravenientul este minor, se vor trece pe langa datele de identificare ale acestuia, numele, prenumele si domiciliul parintilor, tutorilor, reprezentantilot legali;
 • In cazul persoanelor juridica se vor trece denumirea, sediul, numarul de inmatriculare Registrul Comertului, codul fiscal.

Contravenientul este obligat sa prezinte actul de identitate atunci cand acest lucru este cerut de catre agentul constatator. In situatia in care contravenientul refuza sa prezinte actele de identitate, atunci se poate face apel la interventia politistilor, jandamilor sau politistilor locali.

“Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia”, art. 19, Ordonanta Guvernului nr.2/2001.

Aplicarea sanctiunilor contraventionale

O data constatata contraventia prin intocmirea procesului-verbal se trece la urmatorul pas, care poate sa prevada aplicarea direct a sanctiunii. Insa, daca prin actul normativ de aplicare a sanctiunii se specifica faptul ca acest lucru nu poate fi savarsit de catre agentul constatator, atunci procesul-verbal de constatare a contraventiei se va trimite mai departe catre organul competent sa puna in aplicare sanctiunea.

Inainte de a fi aplicata sanctiunea contraventionala, se va tine cont de gravitatea situatiei, pentru a fi direct proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite. In acelasi timp, se va tine cont si de mijloacele si modul in care a fost savarsita fapta, in ce fel de imprejurari, ce scop ultim a avut si alte circumstante.

Daca exista prin contraventia respectiva s-a produs o paguba, si aceasta poate sa fie evaluata, atunci se va stabili de catre organul competent, despagubirea. In cazul in care nu se poate estima valoarea pagubei, persoana vatamata poate sa valorifice in nume personal.

Daca vorbim de bunuri care trebuie confiscate, acest lucru va fi dispus de catre cel care aplica sanctiunea contraventionala. “In toate situatiile agentul constatator va descrie in procesul-verbal bunurile supuse confiscarii si va lua in privinta lor masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal”, art. 24, Ordonanta Guvernului nr.2/2001. Se va stabili ulterior cine este proprietarului bunurilor care urmeaza sa fie confiscate pentru a se trece in procesul-verbal, datele de identificare ale acestuia, indiferent ca este sau nu contravenientul.

Dupa constatare si intocmirea procesului verbal se inmaneaza sau sub forma de copie contravenientului, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. In cazul in care agentul constator este imputernicit sa aplica sanctiunea, atunci contravenientul, prezent la intocmirea procesului-verbal, va primi copie dupa acesta, cu semnatura de primire. In situatia in care contravenientul nu este prezent la intocmirea procesului-verbal sau refuza sa-l semneze, se va face comunicarea acestuia in cel mult doua luni de la data la care a fost incheiat, de catre agentul constatator.

Dupa ce procesul-verbal a fost inmanat contravenientului, acesta are dreptul ca in cel mult 15 zile de la aceasta data, sa achite jumatate din minimul amenzii, conform actului normativ. In cazul amenzilor care sunt platite catre stat, contravenientul le va putea plati online:

 • In conturi dedicate;
 • La institutii de credit autorizate;
 • Unitatile Trezoreriei Statului.

O data achitata amenda, copia dupa chitanta se va trimite de catre contravenient, prin posta sau e-mail, agentului constatator. “Plata amenzilor contraventionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plata prevazute de lege se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al platitorului sau a dovezii de plata emise de catre sistemele de plati, aceasta specificand data si ora efectuarii platii”, art. 28, Ordonanta Guvernului nr.2/2001.

Se poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare in termen de 15 zile de la data intocmirii sau comunicarii acestuia. Plangerea se va depune de catre contravenient la judecatoria in a carei arie teritoriala a fost savarsita fapta. Prin depunerea plangerii, se suspenda executarea sanctiunilor contraventionale. In acest timp, judecatoria va trebui sa stabileasca un termen de judecata, in maximum 30 de zile.

Plangerea va fi solutionata de catre instanta, dupa ascultarea persoanelor citate si analizarea probelor care atesta veridicitatea procesului-verbal. Se hotaraste care va fi natura sanctiunii, valoarea despagubirilor si caracterul confiscarilor. “Pentru plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevazute de lege”, art. 36, Ordonanta Guvernului nr.2/2001.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here