Infiintarea si obiectul popririi in legislatia romana

0
364

Definim poprirea drept o procedura indirecta prin care creditorul poate sa urmareasca sume de bani, titluri de valoare sau bunuri mobile, pe care o terta persoana le datoreaza debitorului sau pe care acesta le va datora in viitor. Poprirea este una dintre cele mai utilizate forme procedurale pentru stingerea creantelor.

Unele sume de bani nu intra ca obiect al popririi fiind vorba de sumele asupra carora debitorul nu are drept de dispozitie, credite nerambursabile, finantari pentru derularea unor proiecte, primite de la institutii nationale, sumele care revin platii salariilor in viitor, pentru 3 luni de la data in care se infiinteaza poprirea.

Cererea de poprire

Poprirea se poate infiinta la cererea creditorului de catre un executor judecatoresc, din circumscriptia curtii de apel unde este localizat debitorul sau tertul poprit.

“In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dupa caz, de la sediul principal sau, dupa caz, de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul”, art. 781, Codul de Procedura Civila.

Infiintarea popririi

Pentru infiintare, poprirea nu are nevoie de somatie, realizandu-se prin adresa in care este specificat titlul executoriu. Adresa de infiintare a popririi se comunica tertei persoane, aceasta primind simultan incheierea de incuviintare a executarii. Aceiasi adresa se trimite in copie debitorului alaturi de copii ale titlului executoriu si incuviintarii de executare. Adresa de infiintare a popririi contine urmatoarele:

  • Numele si domiciliul debitorului persoana fizica;
  • Denumirea si sediul pentru persoane juridice;
  • Codul numeric personal al debitorului;
  • Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala.

Tertul poprit nu are dreptul sa plateasca debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care le datoreaza, acestea fiind poprite pentru executare silita.

“In cazul in care se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile unei persoane fizice sau juridice, inclusiv pentru conturile subunitatilor fara personalitate juridica ale acesteia din urma, se vor indica, daca sunt cunoscute, elementele de identificare pentru fiecare cont in parte, respectiv pentru fiecare subunitate fara personalitate juridica a debitorului persoana juridica”, art. 782, Codul de Procedura Civila.

Dupa ce poprirea a fost infiintata, se va putea popri aceasi creanta de catre orice alt creditor al debitorului poprit, pana in momentul in care se realizeaza alocarea sumelor din poprire.

Tertul poprit nu poate efectua niciun tip de plata care sa diminueze bunurile indisponibilizate prin poprire. Acest lucru este valabil pe toata perioada in care se vor achita obligatiile aferente titlului executoriu. Indisponibilizarea vizeaza fructele civile ale creantei care a fost poprita si alte elemente care se infiinteaza dupa poprire.

“Prin efectul indisponibilizarii, plata sau cesiunea creantei poprite nu va fi opozabila creditorului popritor. De asemenea, nu pot fi opuse creditorului popritor actele de dispozitie de orice fel facute ulterior infiintarii popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite”, art. 783, Codul de Procedura Civila.

Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile inceteaza numai in momentul in care debitorul consemneaza, sumele pentru care a fost infiintata poprirea, la dispozitia executorului judecatoresc. In cazul in care vorbim de sume in valuta, acestea vor fi convertite in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua respectiva.

Validarea popririi

In conditiile in care tertul poprit duce la indeplinire obligatiile aferente efectuarii popririi, creditorul, debitorul sau executorul judecatoresc pot sa sesiseze instanta de executare pentru validarea popririi. Sesizarea se face in cel mult o luna de la data in care trebuia sa se plateasca sumele urmarite.

“Instanta ii va cita pe creditorul urmaritor si pe cei intervenienti, daca este cazul, precum si pe debitorul si tertul poprit si, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricarei probe necesare solutionarii acesteia, care este admisibila potrivit normelor de drept comun”, art. 789, Codul de Procedura Civila.

Va stam la dispozitie pentru nelamuriri sau alte probleme legate de infiintarea si validarea popririi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here