Desfasurarea legala a activitatilor economice in mod independent

0
791

Conform legislatiei in vigoare, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean strain, din spatiul Uniunii Europene, poate sa intreprinda activitati economice pe teritoriul Romaniei, realizate in mod independent sau prin intermediul asociatiilor familiale. Nu se impun conditii, altele decat cele prevazute de anumite legi, in ceea ce priveste domeniile in care se pot desfasura activitatile economice independente.

Legea nr. 300/2004 actualizata la data de 7 iunie 2006 este cea care reglementeaza modul in care persoanele fizice si asociatiile familiale pot sa desfasoare activitati economice, in mod independent si alte dispozitii legale semnificative.

Persoane care pot constitui si pot fi membrii in asociatia familiala

O asociatie familiala poate fi constituita din membrii de familiei si poate fi infiintata de o singura persoana fizica, din randul acestora. Membrii de familie sunt considerati sotul, sotia, copii care au implinit varsta de 16 ani in momentul in care s-a obtinut autorizatia privind asociatia familiala, dar si alte rude pana la gradul al patrulea inclusiv. In vederea reprezentarii asociatiei familiale in fata altor terti, acest lucru poate fi realizat de catre persoana fizica ce a demarat infiintarea acesteia sau o persoana imputernicita, prin procura autentificata.

Toate persoanele incluse in asociatia familiala au statut de angajat propriu, avand astfel acces la sistemul public de pensii si alte tipuri de asigurari sociale, asigurari de sanatate, asigurare de somaj si alte tipuri de asigurari. O dispozitie importanta a prezentei legi este aceea ca, asociatia familiala nu are dreptul de a angaja persoane fizice pe baza unui contract individual de munca, in vederea realizarii de activitati specifice asociatiei.

“Persoana fizica care desfăsoară activităti economice in mod independent si asociatia familiala trebuie să detină autorizatia si certificatul de inregistrare eliberate in conditiile prezentei legi”, art. 4 Legea nr. 300/2004.

Conditii pentru persoanele fizice din cadrul asociatiilor familiale:

 • Persoanele fizice care infiinteaza si solicita autorizarea asociatiei familiale trebuie sa aiba implinita varsta de 18 ani;
 • Persoanele fizice care sunt membrii ai asociatiei familiale trebuie sa aiba implinita varsta de 16 ani;
 • Calificare si pregatire profesionala pentru a desfasura activitatile specifice asociatiei familiale;
 • Sunt apte din punct de vedere al sanatatii sa desfasoare activitatea specifica asociatiei familiale;
 • Nu au condamnare prin hotarare judecatoresca definitiva pentru savarsirea de fapte care incalca legile financiare, vamale si financiar-fiscale;
 • Indeplinesc toate conditiile legale pentru a desfasura activitatea specifica asociatiei familiale. Acest lucru se refera la conditiile sanitar-veterinare, de protectia mediului, protectia muncii, apararea contra incendiilor, protectia consumatorului, norme de calitate a produselor si serviciilor, dupa caz.

Continut dosar pentru obtinerea autorizatiei de desfasurare a activitatii economice independente:

 • Cerere-tip cu toate semnaturile membrilor asociatiei familiale;
 • Rezervare denumire la Oficiul Registrului Comertului;
 • Certificat de cazier fiscal al persoanei fizice care solicita autorizarea si pentru fiecare membru al asociatiei familiale;
 • Copii acte de identitate;
 • Acte care dovedesc domiciliul sau resedinta, unde este cazul;
 • Certificat medical pentru persoana fizica sau pentru fiecare membru al asociatiei familiale;
 • Declaratie tip de proprie raspundere ca se indeplinesc toate conditiile legale pentru desfasurarea de activitate economica independenta, de catre persoana fizica sau de catre asociatia familiala, dupa caz;
 • Copii documente care atesta pregatirea profesionala, experienta profesionala in vederea desfasurarii activitatii economice independente.

Dupa ce se depune cererea de autorizare la primarie, urmatoarele 10 zile, daca totul este in regula, se va elibera autorizatia si copia certificata a acesteia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here