Cadrul legal de acordare a gratierii individuale

0
794

Astazi vom aborda subiectul gratierii individuale, in ce conditii se acorda si alte dispozitii legale semnificative. Gratierea este definita ca acea masura prin care se ofera clementa, care se traduce prin inlaturarea, totala sau partiala, a executarii pedepsei aplicata de instanta sau modificarea pedepsei intr-una mai usoara.

Gratierea se poate acorda la nivel individual doar printr-un decret al Presedintelui Romaniei sau la nivel colectiv, prin lege organica de catre Parlament. Gratierea este reglementata prin Legea nr. 546/2002 republicata in Monitorul Oficial in data de 18 aprilie 2014.

Gratierea individuala

Gratierea acordata unei singure persoane se poate realiza printr-o cerere sau din oficiu, dupa emiterea hotararii de condamnare defintiva. O data acordata gratierea individuala, aceasta nu mai poate fi revocata.

Cine poate inainta cerere de gratiere individuala catre Presedintele Romaniei:

 • Persoana fizica ce este condamnata, cererea acesteia putand fi inaintata de aparator sau reprezentantul legal;
 • Rude ale persoanei fizice condamnate: sot/sotie, ascendenti, descendenti, frati, surori, copii;
 • In cazul persoanei juridice condamnate cererea poate fi inaintata de reprezentantul legal sau de catre avocat.

In vederea redactarii cererii de gratiere se vor specifica datele de identificare ale persoanei condamnate si motivul justificat pentru care se solicita gratierea. La cererea de gratiere individuala pentru persoana fizica se ataseaza urmatoarele acte si documente:

 • Hotararea definitiva de condamnare in copie legalizata;
 • Certificatul de cazier judiciar;
 • Act de stare civila;
 • Certificate medicale;
 • Raport de ancheta sociala;
 • Alte acte, in functie de fiecare caz.

La cererea de gratiere individuala pentru persoana juridica se ataseaza urmatoarele acte si documente:

 • Hotararea definitiva de condamnare in copie legalizata;
 • Adeverinta de autorizare a infiintarii persoanei juridice, care poate fi emisa de catre organul ca a inregistrat persoana juridica;
 • Alte avize si adeverinte care sa prezinte justificari pentru cererea gratierii.

Acordarea gratierii de catre Presedintele Romaniei

Dupa ce primeste dosarul complet alaturi de cererea de gratiere, Presedintele Romaniei poate sa solicite, in functie de caz informatii suplimentare prin avize consultative de la Ministerul Justitiei, de la organele administratiei publice, conducatorului spatiului unde se afla detinutul, organelor judecatoresti, organelor de politie, etc.

„In cazul cererilor de gratiere formulate pentru persoana juridica, Presedintele Romaniei poate solicita, atunci cand socoteste necesar, informatii de la registrul comertului, de la autoritatile cu atributii de control in domeniul fiscal si vamal, de la organul care a autorizat infiintarea persoanei juridice sau care a inregistrat persoana juridica, de la organele administratiei publice locale, precum si de la orice alta institutie publica”, art. 6 Legea nr. 546/2002.

Decretul de gratiere

Decretul de gratiere se va publica in Monitorul Oficial si va contine urmatoarele:

 • Date de identificare persoana condamnata, nume, prenume, sediul, cod de inregistrare fiscala, dupa caz;
 • Detalii privind hotararea judecatoreasca de condamnare;
 • Pedeapsa aplicata de instanta;
 • Modul in care se acorda gratierea, total sau partial.

Conditii privind acordarea gratierii individuale

Se poate obtine gratiere individuala pentru una sau mai multe pedepse, dar numai pentru cele care vizeaza masuri educative privative de libertate.

Nu se vor gratia:

 • Pedepse care au fost executate;
 • In situatia in care executarea pedepsei nu a inceput din motive justificate;
 • In cazul condamnarilor in care executarea pedepsei se suspenda;
 • Pedepse complementare.

„In cazul persoanei juridice pot fi gratiate atat pedeapsa principala, cat si pedepsele complementare prevazute la art. 139 si 140 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare”, art. 9 Legea nr. 546/2002.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here