Conditii de indeplinit pentru practicarea profesiei de mediator

0
134

Medierea este un mod prin care se poate ajunge la un acord intre doua sau mai multe parti sau se poate rezolva un conflict pe cale amiabila. Medierea este realizata de terte persoane, care sunt specializate in acest tip de profesie si care din pozitie de impartialitate si neutralitate indruma partile pe parcursul intregului proces de solutionare.

Se poate apela la procedura de mediere chiar si in timpul unui proces de judecata, instanta avand puterea de a informa partile cu privire la avantajele pe care le poate avea medierea in rezolvarea si solutionarea conflictului, in functie de fiecare caz aparte. Medierea este o precedura accesibila oricaror persoane, indiferent de rasa, culoare, nationalitate, etnie, limba, sex, religie, opinie, apartenenta politica, avere, origine sociala.

Dobandirea si incetarea calitatii de mediator

Exista cateva conditii legale de indeplinit de catre persoana care doreste sa fie mediator. Aceasta trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, sa aiba studii superioare, o vechime in munca de cel putin trei ani. Trebuie in acelasi timp sa fie apta din punct de vedere medical, sa aiba o reputatie buna si sa nu fi fost condamnata defintiv pentru savarsirea unei infractiuni care afecteaza prestigiul profesiei. Cel mai important este faptul de a avea cursurile absolvite de formare a mediatorilor, care poate fi vorba de un program posuniversitar de nivel de master, cursuri care trebuie sa fie acreditate de Consiliul de Mediere.

Persoanele care se incadreaza in conditiile prevazute in Legea nr. 192/2006 primesc autorizare din partea Consiliului de Mediere, ulterior platii taxei de autorizare. “Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare in profesia de mediator, obtinut in unul dintre aceste state, dobandesc, in contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie in Romania”, art. 8, Legea nr. 192/2006.

Dupa ce se constatata ca persoana indeplineste toate conditiile legale pentru a fi mediator, in cel mult 30 de zile se elibereaza autorizatia. Daca este refuzata autorizarea, atunci se poate ca hotararea de refuz sa fie atacata la instanta judecatoreasca in acord cu prevederile cuprinse in Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

In ceea ce priveste formarea profesionala a mediatorilor acest lucru este asigurat de catre furnizorii de formare si de catre institutii de invatamant superior acreditate. Cursurile profesiei de mediator trebuie sa fie autorizate de catre Consiliul de Mediere. Cei interesati de formarea profesionala in calitate de mediator pot sa gaseasca programele de formare profesionala la sediul instantelor judecatoresti, autoritatilor adminsitratiei publice si la sediul Ministerului Justitiei. “Exercitarea profesiei de mediator de catre persoane care nu au dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi, constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale”, art. 14, Legea nr. 192/2006. Calitatea de mediator inceteaza in momentul in care se face cerere in aceasta privinta de catre mediator, in urma decesului mediatorului, daca nu se mai indeplinesc conditiile legale, in urma unei sanctiuni disciplinare sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive.

Pentru orice tip de nelamuriri si probleme juridice apelati la un avocat online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here