Obligatii in contractul de locatiune

0
135

Prin contractul de locatiune o parte, locator asigura celeilalte parti, locatarul folosinta unui bun, pe o perioada de timp determinata, in schimbul unei chirii. Daca vorbim de bunuri imobile si bunuri mobile locatiunea poarta denumirea de inchiriere, iar atunci cand se refera la bunuri agricole poarta denumirea de arendare.

Conform Codului Civil, locatiunea nu se poate incheia pe o perioada mai mare de 49 de ani, chiar daca partile ar dori sa incheie locatiunea pe termene mai lungi, acest lucru nu este posibil. Mai departe sa descoperim care sunt obligatiile locatoralui, respectiv ale locatarului, indiferent de forma contractului de locatiune incheiat.

Obligatiile locatorului

Locatorul este obligat in primul rand sa predea locatarului bunul pe care il da in locatiune si sa se asigura ca bunul este mentinut in stare perfecta de folosinta pe toata durata locatiunii. De asemenea, alaturi de aceste obligatii, locatorul trebuie sa asigure locatarului posibilitatea de folosinta linistita si utila a bunului pe tot parcursul locatiunii. Locatorul va preda bunul cu toate accesoriile sale locatarului la data la care au convenit si se va asigura ca sunt in stare corespunzatoare pentru utilizare.

Codul Civil prezinta intr-un articol ceea ce are nevoie locatorul sa stie despre obligatiile care ii revin atunci cand ese vorba de reparatii. Astfel ca, locatorul trebuie sa repare tot ceea ce este necesar pentru ca bunul sa se mentina in stare corespunzatoare de intrebuintare pe durata pe care se desfasoara locatiunea.

Locatorul este responsabil de reparatiile locative, care se nasc din folosinta normala a bunului. “Daca, dupa incheierea contractului, se iveste nevoia unor reparatii care sunt in sarcina locatorului, iar acesta din urma, desi incunostintat, nu incepe sa ia de indata masurile necesare, reparatiile pot fi facute de locatar”, art. 1.788 Codul Civil. In aceasta situatie locatorul este obligat sa plateasca pe langa sumele de bani pentru reparatii si dobanzile aferente.

In acelasi timp, locatorul garanteaza contra viciilor chiar daca nu a stiut de acestea la momentul incheierii contractului, chiar daca viciile au survenit inainte sau dupa locatiune. Pe de alta parte, locatorul nu este responsabil de viciile aparante la incheierea contractului pe care locatarul nu le-a reclamat. Dupa constatatea viciilor, daca locatorul nu le inlatura, locatarul poate sa ceara o scadere proportionala a chiriei. Daca vorbim de situatii mai grave este posibil ca locatarul sa rezilieze contractul. In cazul in care viciile aduc prejudicii locatarului, atunci aceste poate sa ceara daune locatorului, daca acesta nu le-a cunoscut.

Obligatiile locatarului

Locatarul trebuie sa ia in primire bunul dat in locatiunea, sa plateasca chiria in perioada sau la data la care s-a convenit in contract, sa foloseasca bunul cu prudenta si sa restiuie bunul la incetarea contractului de locatiune. In mod normal, locatarul plateste chiria in acord cu termenele stabilite potrivit uzantelor, daca nu exista o stipulatie contrara.

Chiria poate sa fie platita in avans, pentru toata perioada stabilita in contract, daca aceasta perioada nu este mai mare de o luna. Locatarul va plati chiria in prima zi lucratoare a fiecarei luni, daca locatiunea este mai mare de o luna si mai mica de 1 an. Chiria se plateste in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru daca locatiunea este de cel putin 1 an. Aceste prevederi sunt valabile daca nu exista stipulatii contrare in contractul de locatiune incheiat. “Locatarul este obligat sa foloseasca bunul luat in locatiune cu prudenta si diligenta, potrivit destinatiei stabilite prin contract sau, in lipsa, potrivit celei prezumate dupa anumite imprejurari, cum ar fi natura bunului, destinatia sa anterioara ori cea potrivit careia locatarul il foloseste”, art. 1.799, Codul Civil.

Pentru orice tip de nelamuriri si probleme juridice apelati la un avocat online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here