Competenta si activitatea executorului judecatoresc

1
505

Executorul judecatoresc este cel care efectueaza executarile silite cu caracter civil din titlurile executorii, conform dispozitiilor legale si cu exceptiile aferente. De asemenea executorul judecatoresc poate sa indeplineasca si alte tipuri de sarcini, care se incadreaza competentelor acestuia.

Legea nr. 188/2000 este cea care reglementeaza activitatea, sarcinile si tot ceea ce tine de competenta si activitatea executorilor judecatoresti. Orice tip de actiune efectuata de catrea executorul judecatoresc, in conformitatea cu competentele acestuia, prin stampila si semnatura, sunt considerate acte de autoritate publica.

Executorul judecatoresc este investit cu sarcina de a cere de la debitori, sumele de bani datorate si sa obtine alte informatii necesare platii datoriei, care vor ramane confidentiale, daca legea nu stipuleaza altfel. “Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala”, art. 5, Legea nr. 188/2000.

Competente executorului judecatoresc

Cel care poate exercita functia de executor judecatoresc trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Detine cetatenia romana, cu domiciliul in Romania;
  • Are capacitate de exercitiu;
  • Are licenta in drept;
  • Nu prezinta antecedente penale;
  • Cunoaste limba romana;
  • Apt din punct de vedere medical;
  • A ocupat functia de executori judecatoresc stagiar de 2 ani si a promovat examenul de definitivat. O alta situatie este cea in care a ocupat o functie de specialitate juridica de 3 ani si a promovat examenul de admitere in profesie. Poate deveni executor judecatoresc, fara sa mai fie nevoie sa dea examenele personale, cel care a ocupat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat Iasi, cu examenul de definitivat promovat, in respectiva profesie.

Exista un set de atributii pe care executorul judecatoresc le indeplineste in acord cu dispozitiile legale. Executorul judecatoresc pune in executare dispozitii cu caracter civil din titluri executorii, are sarcina de a notifica in legatura cu actele judiciare si extrajudiciare. Executorul judecatoresc comunica actele de procedura si face posibila recuperarea de creante, pe cale amiabila.

Va aplica masurile dispuse de instanta judecatoreasca si va constata stari de fapt in acord cu Codul de procedura civila. Intra in atributiile unui executor judecatoresc sa intocmeasca procesele-verbale de constatare si primire a sumei de bani din partea debitorului. Intocmeste protestele de neplata a cambiilor, biletele la ordin si cecurile. Aceste atributii sunt indeplinite de catre executorul judecatoresc, in circumscriptia curii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza.

Exista posibilitatea ca executorul judecatoresc sa fie recuzat in ceea ce priveste una sau mai multe dintre punctele cuprinse in art. 27 din Codul de procedura civila. Recuzarea executorului judecatoresc la cererea unei parti poate avea loc pana la incheierea executarii silite. Incheierea prin care se respinge recuzarea se poate ataca cu recurs in 5 zile de la comunicare.

Executorul judecatoresc isi poate inceta activitatea la cerere, prin pensionare, constatatea incapacitatii de munca, prin desfiintarea biroului judecatoresc, excluderea din profesie, in momentul in care este condamnat defintiv in urma savarsirii unei infractiuni care ii afecteaza capacitatea de a-si continua activitata cu integritate si respect sau prin deces.

“Nerespectarea, cu rea-credinta, de catre executorul judecatoresc a obligatiei stabilite in alin. (5) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita din culpa, cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda”, art. 56, Legea nr. 188/2000.

Raspunderea executorului judecatoresc

“Executorii judecatoresti si personalul birourilor de executori judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie”, art. 43, Legea nr. 188/2000.

La fiecare 3 ani, executorul judecatoresc trebuie sa participie la programe si cursuri de formare profesionala, care sunt organizate de catre Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de institutii de invatamant superior si alte tipuri de organizari care se ocupa de formarea si perfectionarea profesionala.

Executorul judecatoresc poate fi tras la raspundere in cazul in care se constata ca au loc una sau mai multe abateri profesionale. Poate sa fie vorba de divulgarea de informatii ce tin de activitatea de munca, care ar trebui sa indeplineasca criteriul de confidentialitate, de incalcarea incompatibilitatii si interdictiilor legale, savarsirea de fapte care afecteaza integritatea morala si onoarea. Un executor judecatoresc poate fi tras la raspundere daca nu isi indeplineste obligatiile legate de formarea profesionala a exceutorilor judecatoresti stagiari. Mai sunt luate in considerare situatiile in care se intarzie si se efectueaza in mod precar sarcinile de lucru, dar si atunci cand absenteaza de la birou in mod nejustificat

“Actiunea disciplinara se exercita de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti si se judeca de Consiliul de disciplina al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti, pe o perioada de 3 ani”, art. 48, Legea nr. 188/2000.

Ca sanctiuni disciplinare acestea pot fi sub forma se mustrare, avertisment, amenda cuprinsa intre 500 lei si 3.000 lei. Daca nu se achita amenta in decurs de 30 de zile de la hotarare, se va trece la suspendarea din functie a executorului judecatoresc, pana in momentul in care plateste suma integral. Ca alte sanctiuni disciplinare mai poate fi vorba de suspendarea din functie de la 1 luna la 6 luni si in ultima instanta, excluderea din functie.

“In caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului judecatoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, in termen de 5 zile, sub luare de semnatura, la Camera executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecatoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrarilor neexecutate”, art. 51, , Legea nr. 188/2000.

Daca doriti sfaturi sau consultanta juridica in probleme ce tin de recuperarea de creante si datorii apelati la un avocat pentru ghidare si reprezentare.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here