Ce trebuie sa stim despre incheierea contractului RCA

0
513

Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA) este reglementata de Legea nr. 132/2017. Sunt obligati prin prezenta lege sa incheie un contract RCA persoanele fizice sau juridice care detin in proprietate vehicule inmatriculare sau inregistrate in Romania. Exceptiile de la obligativitatea RCA sunt persoanele fizice sau juridice care detin autovehicule utilizate in scopuri de curse, antrenament, raliuri.

Conform legii, contractul RCA se va incheia pe o perioada intre 1 luna si 12 luni, ramanand la latitudinea asiguratului. In urma incheierii contrcatului RCA, asiguratorul se obliga sa plateasca prima de asigurara catre asigurator, iar acesta are responsabilitatea ca in caz de producere a riscului asigurat sa plateasca despagubirile necesare tertului care fost prejudiciat, conform clauzelor din contractul de asigurare.

“La incheierea contractului RCA si pe parcursul derularii acestuia asiguratul are obligatia sa permita asiguratorului RCA accesul in baza de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei, la evidenta accidentelor si a cererilor de despagubire anterioare si sa furnizeze informatiile solicitate de asiguratorul RCA pentru evaluarea riscului si calculul primei de asigurare, stabilite prin reglementari A.S.F”, art. 1, Legea nr. 132/2017.

Continut contract RCA

Contractul RCA va contine in mod obligatori urmatoare date si informatii:

 • Numarul si data incheierii contractului;
 • Date de identificare ale partilor contractante;
 • Perioada de valabilitate a asigurarii;
 • Limite maxime de raspundere din partea asiguratorului;
 • Valoarea primei de asigurare;
 • Numarul ratelor;
 • Scadenta ratelor;
 • Clasa bonus/malus;
 • Numarul de inmatriculare a vehiculului;
 • State in care contractul de asigurare este valabil.

Limitele minime de raspundere ale asiguratorului RCA sunt:

Prejudicii materiale produse intr-un accident, cu un numar variabil de persoane prejudiciate, limita de despagubire nu este mai mica decat 1.220.000 euro (cursul in lei la data producerii accidentului, conform Banca Nationala a Romaniei);

Vatamari corporale si decese, intr-un accidente, cu un numar variabil de persoane prejudiciate, limita de despagubire nu este mai mica de 6.6070.000 euro (cursul in lei la data producerii accidentului, conform Banca Nationala a Romaniei).

“Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a incheiat un contract RCA pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizarii vehiculului, cu obligatia depunerii placutelor de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat”, art. 6, Legea nr. 132/2017. Prin intermediul contractului RCA, asiguratul este obligat sa imobilizeze vehiculul afectat intr-un spatiu privat, pe toata perioada suspendarii contractului. In cazul unui accident, persoana care a fost prejudiciata poate sa efectueze reparatii la orice unitate reparatoare auto, fara sa fie limitata in acest sens de catre asiguratorul RCA.

Incetarea contractului RCA

Contractul RCA poate sa inceteze in momentul in care:

 • Se realizeaza o transmitere a dreptului de proprietate asupra vehicului de catre asigurat. Acest lucru este comunicat, in cel mai scurt timp, asiguratorului RCA prin furnizare de acte si documente care sa ateste acest lucru;
 • Se produce radierea vehiculului din circulatie;
 • Indeplinirea termenului stabilit al contractul RCA

Asigurare RCA multipla

Poate exista situatia in care asiguratul alege sa incheie mai multe contracte de asigurare RCA. In acest caz, legea stipuleaza ca, in caz de accidente, despagubirea va fi suportata in mod egal de catre asiguratorii RCA cu care a incheiat contract asiguratul. In ceea ce priveste persoana prejudiciata, aceasta se va adresa unuia dintre asiguratorii RCA, va fi despagubita integral de catre acesta. Asiguratorul RCA este obligat apoi sa se adreseze celorlalti asiguratori cu care a incheiat contract asiguratul, pentru a recupera partea despagubita care trebuie platita de acestia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here