Actiunile debitorului si ale creditorului in procedura somatiei de plata

0
719

Somatia de plata se defineste ca procedura prin care creditorul poate solicita debitorului realizarea de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile. Procedura are in vedere recuperarea crentelor ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, in baza unui contract in care se stipuleaza drepturile si obligatiile ambelor parti, in ceea ce priveste executarea de diferite tipuri de prestatii.

Comunicarea somatiei de plata

Potrivit Codului de Procedura Civila, creditorul are responsabilitatea de a comunica debitorului, prin scrisoare recomandata sau executor judecatoresc, somatia de plata, care trebuie sa fie pusa in aplicare, prin plata sumei de bani aferenta datoriilor, in maximum 15 zile, din momentul in care debitorul primeste somatia de plata. “Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplica in mod corespunzator”, art. 1.015 Codul de Procedura Civila.

Cererea ordonantei de plata

In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a datoriei in termenul stabilit de lege, prin respectiva somatie de plata, creditorul poate solicita ordonanta de plata la instanta competenta, acest lucru realizandu-se in baza unei cereri. Aceasta va cuprinde datele de identificare ale creditorului, datele de identificare ale debitorului, suma datorata, data la care trebuia indeplinita somatia de plata, suma aferenta dobanzilor sau despagubirilor datorate de debitor, creditorului, semnatura creditorului.

“La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicarii somatiei prevazute la art. 1.015 alin. (1) se va atasa cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila”, art. 1.017 Codul de Procedura Civila.

Dobanda este stabilita in prima faza de catre cele doua parti, insa, daca acest lucru nu este posibil, dobanda se va calcula in conformitate cu prevederile si conditiile legale.

Cererea este solutionata prin citarea partilor in fata instantei, in vederea platii somatiei de plata de catre debitor sau pentru ajungerea la o intelegere intre cele doua parti, asupra modului in care se poate efectua plata datoriilor, dobanzilor, si eventual despagubirilor pentru daune-interese.

“In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in cazul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului”, art. 1.019 Codul de Procedura Civila.

Intelegeri sau contestatii

Creditorul si debitorul pot ajunge la o intelegere asupra modului de realizare al platii, acest lucru ducand la hotararea de expedient, in calitate de titlul executoriu. Exista situatia in care creditorul primeste suma datorata din partea debitorului. Acest lucru este declarat instantei competente si aceasta va dispune inchiderea definitiva a dosarului.

Debitorul are dreptul de a contesta creanta. Contestatia este solutionata prin verificarea validitatii creantei de catre instanta competente. In cazul in care debitorul este cel care are dreptate, instanta va respinge cererea inaintata de catre creditor.

In cazul contrar, in care cererea creditorului se dovedeste a se baza pe motive intemeiate, instanta competenta va emite ordonanta de plata, in care vor fi mentionate suma si termenul de plata. Se va stabili termenul de plata in asa fel incat sa nu depaseasca 30 de zile, dar sa nu fie mai mic de 10 zile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here