Venitul minim de incluziune – alocatie pentru sustinerea familiei

0
1251

Venitul minim de incluziune se refera la ajutorul social oferit de catre stat familiilor si persoanelor singure, care se afla in incapacitate de a se sustine din punct de vedere financiar, scopul fiind acela de a combate riscul de excluziune sociale si de diminuare a saraciei.

Legea nr. 196/2016 clarifica natura situatiilor de dificultate in care se pot afla familiile sau persoanele la un moment dat in viata, pe perioada mai lungi sau mai scurte de timp. Acest lucru poate fi cauzat de factori sociale, economici ce tin de sanatate sau de capacitatea de integrare sociala.

Cuantum venit minim de incluziune

Cuantumul venitului minim de incluziune se va raporta la indicatorul social de referinta ISR, familiile si persoanele singure putand beneficia de un venit minim de incluziune daca se incadreaza in limita de venituri nete lunare ajustate de 600 lei, adica 1.200 ISR.

„Pentru stimularea unei vieti active si a participarii pe piata muncii, in situatia in care unul sau mai multi membri ai familiei realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, sau membrii familiei desfasoara activitati independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 400 de lei/familie, respectiv 0,800 ISR, nu se iau in calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei”, art. 11, Legea nr. 196/2016.

Cuantum ajutor de incluziune

Calculul ajutorului de incluziune realizeaza in functie de numarul de membrii ai familiei. In ceea ce priveste limita ajutorului de incluziune, aceasta este de 260lei/luna, fiind calculat ca o componenta la venitul minim de incluziune. Exceptie fac persoanele singure cu varsta de cel putin 60 de ani, pentru care limita ajutorului de incluziune este de 300 lei/luna.

Suma efectiva a ajutorului de incluziune se calculeaza ca diferenta dintre nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune si nivelul veniturilor nete lunare care au fost realizat in luna dinainte ca familia sau persoana singura sa solicite acordarea ajutorului de incluziune.

Cuantum ajutor de incluziune familie cu copii, care realizeaza venituri nete lunare ajustate de pana la 260 lei/luna:

 • 107 lei – familia cu un copil;
 • 214 lei – familia cu 2 copii;
 • 321 lei – familia cu 3 copii;
 • 428 lei – familia cu 4 copii sau mai multi.

Cuantum ajutor de incluziune familie monoparentala, care realizeaza venituri nete lunare ajustate de pana la 260 lei/luna:

 • 120 lei – familia cu un copil;
 • 240 lei – familia cu 2 copii;
 • 360 lei – familia cu 3 copii;
 • 480 lei – familia cu 4 copii sau mai multi.

Cuantum supliment pentru locuire

In ajutorul de incluziune sunt incluse si suplimentele care ajuta familiile sau persoanele singura sa plateasca facturile la consumul de energie termica, pe timp de iarna, atunci cand costurile sunt mai ridicate decat in restul anului. La fel ca si ajutorul de incluziune, suplimentul pentru locuire se calculeaza in functie de veniturile nete lunare ajustate, fiind acordat pentru un singur sistem de incalzire termica, pe perioada sezonului rece. Pentru a beneficia de acest supliement de locuire din partea statului trebuie ca familiile sau persoanele singure sa nu mai beneficieze de alt ajutor financiar, in acest sens.

Conditii de acordare a venitului minim de incluziune

Familiile si persoanele singure care se inscriu in conditiile prezentate mai devreme si ale caror venituri nete lunare se incadreaza in limita admisa de lege, pot beneficia de acordarea venitului minim de incluziune.

Persoana indreptatita sau reprezentantul familiei va depune o cerere scrisa sau electronica, alaturi de declaratia pe proprie raspundere in care sustine validitatea celor specificate in cerere, precum si de angajamentul de plata in cazul in care ajutorul se acorda in mod necuvenit si alte tipuri de documente care dovedesc cele sustinute in cerere.

Cererea pentru acordarea venitului minim de incluziune va contine:

 • Date de identificare ale persoanei indreptatite;
 • Date de identificare ale membrilor familiei;
 • Veniturile nete lunare realizate de persoana indreptatita/membrii familiei;
 • Bunurile detinute de persoana indreptatita/membrii familiei;
 • Sistemul de incalzie utilizat in locuinta;
 • Numarul de persoane care locuiesc impreuna cu reprezentantul familiei;
 • Detalii legate de situatia educationala a persoanei indreptatite/membrilor familiei;
 • Situatii speciale intalnite in cazul familiei sau persoanei indreptatite.

„In cazul familiei formate din sot, sotie si copii aflati in intretinere, reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara. In cazul persoanei prevazute la alin. (3) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, capacitate de exercitiu anticipata sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia”, art. 30 Legea nr. 196/2016.

Dosarul cu cererea, declaratia si celelalte documente se depun la primaria comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti de care apartine titularul dreptului. Toate informatile sunt prelucrate electrocnic si introduse in baza de data a Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala. Verificarea dosarului se va face in decurs de 15 zile lucratoare de la data la care a fost depus la primarie. Dupa ce se realizeaza verificarea de teren unde este cazul si verificarea actelor se va dispune acordarea sau refuzul dreptului in decurs de 5 zile.

Dupa ce se accepta cererea din partea institutiilor, dreptul la venitul minim de incluziune se acorda astfel:

 • Incepand cu luna urmatoare de la emiterea acordului – ajutor de incluziune, ajutor pentru familia cu copii, supliment pentru locuire (pentru combustibili solizi si petrolieri);
 • Incepand cu luna noiembrie – ajutor pentru incalzirea termica a locuintei;
 • Incepand cu luna urmatoare de la emiterea acordului pentru celelalte drepturi prevazute de prezenta lege.

„In situatia in care se produc modificari in componenta familiei si/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, titularul dreptului are obligatia de a depune la primarie, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea, o declaratie pe propria raspundere privind modificarile intervenite, insotita de documentele doveditoare, dupa caz”, art. 40, Legea nr. 196/2016.

In orice caz, este bine de stiut faptul ca, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala va efectua verificari electronice, in mod regulat, in baza de date a Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala pentru a se asigura ca se intrunesc in continuare conditiile pentru primirea ajutorului si venitului minim de incluziune. Daca se constata contrariul, institutia competenta va suspenda, modifica sau va dispune incetarea dreptului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here