Procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica

0
1564

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica presupune toate operatiunile administrative si jurisdictionale prin care statul sau autoritatile administratiei publice efectueaza o cesiune proprietatii bunurilor imobile pentru utilitate publica, in schimbul unei indemnizatii juste si prealabile. In calitate de expropriator pot fi statul roman in ceea ce priveste obiectivele de interes national, judetele pentru obiective judetene, municipiile, orasele si comunele pentru obiective de interes local.

Legea nr. 255/2010 este cea care reglementeaza exproprierile pentru cauza de utilitate publica, in realizarea de obiective de interes national, judetean si local. In cele ce urmeaza ne vom referi in mod esential la cele trei etape ale procedurii de expropriere, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean sau local, plata despagubirii pentru imobile, transferul dreptului de proprietate, finalizarea formalitatilor procedurii de expropriere.

Aprobarea indicatorilor tenhico-economici

Primul pas al exproprierii este anuntarea amplasamentului lucrarii, care se poate face prin afisare la sediul consiliului local sau prin alte mijloace de comunicare si notificare. Anuntul amplasamentului lucrarii trebuie sa primeasca avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. O data stabilite coordonatele coridorului de expropriere, acestea vor fi incluse de catre administratia publica, in planurile urbanistice.

Consemnarea sumei individuale

“Dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, expropriatorul are obligatia consemnarii sumelor individuale reprezentand plata despagubirii la dispozitia proprietarilor de imobile, individualizati conform listei proprietarilor, asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, afectati de prevederile prezentei legi, precum si obligatia afisarii listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate si care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificarii proprietarilor”, art. 7 Legea nr. 255/2010.

Mai departe, proprietarii vor fi notificati prin posta, cu privire la intentia de expropriere a imobilelor, alaturi de lista imobilelelor ce urmeaza sa fie expropriate. Lisa imobilelor se face publica prin afisare la sediul consilului local sau pe site-urile oficiale de pe internet. Este foarte important de stiut faptul ca proprietarii au de respectat un termen de 30 de zile lucratoare, timp in care sa se prezinte la sediul expropriatorului pentru stabilirea despagubirilor.

Transferul dreptului de proprietate

Dupa ce au expirat cele 30 zile lucratoare mentionate anterior, expropriatorul trebuie ca in limit a 5 zile lucratoare, sa emita decizia de expropriere, care va constitui titlul executoriu in predarea imobilului.

Titlul executoriu cuprinde atat persoanele care vor fi expropriate, care si pe cele care pretind un drept legat de imobilul expropriat. Acest fapt este valabil numai pana in momentul solutionarii defintive si irevocabile a litigiului proprietatii imobilului expropriat. “Contestatia asupra deciziei de expropriere nu suspenda transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile in cauza”, art. 9 Legea nr. 255/2010.

Se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor in cauza incepand cu data emiterii actului de expropriere de catre expropriator. Dupa acest fapt se va trece la intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere de catre expropriator. Operatiunea de intabulare este urmata de inceperea lucrarilor.

“In situatiile prevazute la art. 9 alin. (3), persoanele indreptatite sa solicite despagubiri au posibilitatea de a face dovada dreptului de proprietate in fata comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, potrivit prevederilor prezentei legi” art. 10 Legea nr. 255/2010.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here