Procedura de atestare a asistentului maternal

0
355

Prin asistent maternal intelegem acea persoana care in urma atestarii de catre stat, poate asigura conditiile prielnice cresterii, ingrijirii si educarii copiilor primiti in plasament sau incredintare, in domiciliul propriu.

Hotararea nr. 679 12/2003 este cea care reglementeaza modul in care o persoana poate sa devina asistent maternal si care sunt procedurile pe care trebuie sa le urmeze in acest sens.

Conditii pentru a fi eligibil in calitatea de asistent maternal

Exista cateva aspecte stipulate in lege, care trebuie sa fie indeplinite intocmai de catre persoana care intentioneaza sa devina asistent maternal:

 • Se afla in capacitate de exercitiu;
 • Poate fi privita ca o persoana apta din punct de vedere al starii de sanatate fizica, psihica pentru a se ocupa in totalitate de ingrijirea si cresterea copiilor;
 • Dispune de locuinta proprie, unde copii pot primi cele necesare legate de hrana, igiena, educatie si odihna;
 • A urmat cursurile de formare profesionala puse la dispozitie de serviciul public pentru protectia copilului.

Persoane care nu pot fi asistenti maternali:

 • Cei care au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru diferite tipuri de infractiuni;
 • Cei care sufera de boli cronice care se pot transmite;
 • Cei care au fost decazuti din drepturi parintesti sau care si-au abandonat copii.

„Persoana care desfasoara o activitate salarizata, alta decat cea prevazuta la art. 1, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu conditia incetarii contractului individual de munca pe baza caruia isi desfasoara respectiva activitate salarizata”, art. 2 Hotararea nr. 679 12/2003.

Solicitare atestare asistent maternal

Primul pas in devenirea asistentului maternal este cererea de evaluare a capacitatii, depusa la serviciul public pentru protectia copilului de care apartin. Cererea va contine numarul de copii pentru care se solicita calitatea de asistent maternal si daca este dispus sa ingrijeasca si copii cu probleme, precum cei cu handicap sau dizabilitati, CV-ul solicitantului, motivarea dorintei de a deveni asistent maternal. Alaturi de cerere se vor prezenta:

 • Acte de stare civila in copii legalizate;
 • Acte de studii in copii legalizate;
 • Date de identificare si descrierea persoanelor care locuiesc impreuna cu solicitantul;
 • Certificat medical care atesta starea de sanatate a solicitantului si persoanelor care locuiesc cu acesta;
 • Cazierul judiciar al solicitantului si al persoanelor care locuiesc cu acesta;
 • Atestarea dreptului de folosinta al solicitantului asupra locuintei;
 • Declaratie pe proprie raspundere.

Evaluarea cererii

Dupa ce este depusa impreuna cu celelalte documente, cererea va fi evaluata de catre serviciul public pentru protectia copilului, in cel mult 90 de zile de la inregistrare. Evaluarea va contine cateva interviuri luate solicitantului privind profilul psihologic al acestuia, ce il motiveaza sa devina asistent maternal. Aceleasi interviuri se vor aplica si in cazul persoanelor care locuiesc impreuna cu solicitantul, cu aceleasi criterii de evaluare. Totodata, se vor face vizite la domiciliu, se vor inregistra marturii ale vecinilor, rudelor si cunoscutilor solicitantului.

Obtinerea atestatului de asistent maternal

Daca evaluarea are rezultate pozitive, solicitantul poate sa depuna o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal. Cererea se va solutiona in decurs de 15 zile de la inregistrare. Atestatul de asistent maternal este valabil pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de reinnoire.

Atestatul de asistent maternal profesionist se elibereaza pentru o perioada de 3 ani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here