Obligatii si drepturi in executarea ipotecii mobiliare

0
420

Definim ipoteca drept o garantie a obligatiilor debitorului fata de creditor, materializata printr-un bun din patrimoniul debitorului. Se poate face ipoteca asupra bunurilor mobiliare sau imobiliare, prin intermediul unui contract, incheiat intre debitor si creditor, in fata notarului public, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Bunuri mobiliare care se pot ipoteca

Conform Codului Civil exista categorii specifice de de bunuri mobiliare asupra carora se poate face ipoteca, dupa cum urmeaza:

 • Creante banesti care au rezultat din diferite tipuri de contracte;
 • Creante date de titluri nominative;
 • Conturi bancare;
 • Valori mobiliare, actiuni, parti sociale;
 • Drepturi de proprietate intelectuala;
 • Petrol, gaze naturale, resurse minerale;
 • Efectiv de animale;
 • Recolte in curs de culegere;
 • Paduri care vor fi taiate;
 • Bunuri din contractul de locatiune, destinate vanzarii sau inchirierii;
 • Echipamente, instalatii si alte bunuri;
 • Alte bunuri mobile.

Despre bunul ipotecat

In contractul de ipoteca mobiliara se va descrie in detaliu obiectul cu toate produsele si fructele acestui, ce urmeaza sa fie ipotecat. Este necesara o descriere suficient de ampla pentru ca bunul sa poata sa fie identificat.

Descrierea bunului sau a bunurilor va cuprinde categoria in care sunt clasificate conform legii, cantitatea in care vine si o lista completa cu numarul total de bunuri ce intra in ipoteca mobiliara. “Stipulatia potrivit careia ipoteca greveaza toate bunurile mobile sau toate bunurile mobile prezente si viitoare ale constituitorului nu constituie o descriere suficient de precisa in sensul alin. (1)”, art. 2.391 Codul Civil.

Ipoteca se extinde asupra fructelor si produselor bunului mobilar ipotecat, bunurilor care revin in administratia sau dispozitia constituitorului. Extinderea are loc si asupra bunului care inlocuieste bunul mobiliar ipotecat. De asemenea, in ceea ce priveste instrainarea bunului ipotecat, “cel care achizitioneaza un bun in cursul obisnuit al activitatii unei intreprinderi care instraineaza bunuri de acelasi fel dobandeste bunul liber de ipotecile constituite de instrainator, chiar daca ipoteca este perfecta, iar dobanditorul cunoaste existenta acesteia”, art. 2.393 Codul Civil.

Drepturi si obligatii – parti contract ipoteca mobiliara

Creditorul are dreptul de a evalua si inspecta bunul ipotecat, insa cu respectarea integritatii si naturii activitatii intreprinse de catre debitor. Acest drept este garantat “numai daca are temeiuri rezonabile sa creada ca bunul ipotecat este pe cale de a fi pus in pericol sau ca exista posibilitatea ca executarea obligatiei sa fie impiedicata”, art. 2.396 Codul Civil.

In acelasi timp, creditorul ipotecar are dreptul de a culege produsele si fructele bunului ipotecat, insa numai daca se stabileste dinainte modul in care se va reduce creanta, daca se asigura acest drept.

Creditorul ipotecar poate sa execute ipoteca in situatia in care se constata ca bunul nu a fost intretinut conform obligatiilor din contract, ceea ce face dificila executarea ipotecii, vina apartinand cu totul debitorului.

Constituitorul are dreptul sa solicite creditorului ipotecar, urmatoarele cereri:

Declaratie care face dovada valorii ramase din creanta garantata prin ipoteca;

Confirmarea listei cu obiectele bunului ipotecat;

Confirmare a valorii creantei.

“Creditorul poate sa ceara debitorului rambursarea costurilor rezonabile ocazionate de emiterea declaratiei unei solicitari suplimentare fata de cea prevazuta in dispozitiile legii”, art. 2.397 Codul Civil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here