Prevederi legale ale dreptului de autor si drepturilor conexe

0
416

Dreptul de autor se refera in mod direct la persoana autorului si a aspectelor de ordin moral si patrimonial. Poate fi vorba de opere literare, artistice, stiintifice si alte opere de creatie intelectuala asupra carora sunt valabile drepturile de autor. In cazul operei de creatie intelectuala, aceasta este recunoscuta, chiar daca este sau nu facuta publica, in orice stadiu de finalizare s-ar afla.

Autorul desemneaza orice persoana fizica sau grup de persoane fizice care au creat o opera, de orice natura. Conform prevederilor legale subiectul dreptului de autor se poate transmite. Un autor este considerata persoana fizica a carui nume insoteste opera, adusa la cunostinta publicului, pana la proba contrarie.

Atribuirea dreptului de autor

„Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea”, art. 3, Legea 8/1996.

In acelasi timp, pentru a fi considerata o opera comuna, trebuie sa fi fost creata de catre mai multi coautori, sub forma unei colaborari. In acest caz, dreptul de autor se exercita la fel in cazul fiecarui coautor, chiar daca unul poate fi autorul principal. Se distinge ca opera colectiva cea la care au contribuit in mod personal coautorii, fara sa se poate atribui un drep diferit fiecarui coautor. Conform legii, dreptul de autor in cazul operei colective este al persoanei sub al carui nume a fost creata opera.

Obiectul dreptului de autor

„Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor”, art. 7, Legea 8/1996.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmtoarele opere nu pot constitui obiect al dreptului de autor:

Idei, teorii, concepte, descoperi si inventii care sunt parte ale unei opere, indiferent de modul de realizare si publicare;

 • Texte oficiale din domeniu politic, administrative, legislativ, judiciar;
 • Simboluri oficiale ale statutlui, autoritatilor publice si ale organizatiilor;
 • Mijloace de plata;
 • Stiri si informatii de presa;
 • Fapte si date.

Drepturile morale ale autorului

Se incadreaza la drepturi morale ale autorului urmatoarele:

 • Deciderea modului in care va fi adusa opera la cunostinta publica;
 • Pretinderea recunoasterii calitatii de autor al operei;
 • Alegerea numelui sub care opera va fi adusa la cunostinta publica;
 • Pretinderea respectarii integritatii operei si de a interzie orice tip de modificare;
 • Retractarea operei.

Exercitarea drepturilor de autor

In cazul in care autorul decedeaza, dreptul de autor se poate transmite prin mostenire, pe durata nelimitata, in cazul in care exista orice tip de mostenitori legali. In caz contrar, dreptul de autor se va transmite Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Indiferent de circumstanta autorul este cel care are putere de deciie asupra modului in care poate fi utilizata sau exploatata opera.

Durata protectiei dreptului de autor

„Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare. Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de continuare, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente”, art. 24, Legea 8/1996.

Drepturile de autor apartin sunt valide pe tot parcursul vietii acestuia, putand fi transmise prin mostenire, pe o perioada de 70 ani. In cazul in care, dupa expirarea protectiei drepturilor de autor, se aduce la cunostinta publica o alta opera a aceluiasi autor, nepublicata inainte, atunci se beneficiaza de 25 ani protectie a drepturilor de autor.

Durata protectiei drepturilor de autor in functie de opera:

 • Opere sub pseudonim sau fara autor – 70 ani de la aducerea la cunostinta publica;
 • Opere realizate in colaborare – 70 ani de la moartea ultimului coautor;
 • Opere colective – 70 ani de la aducerea la cunostinta publica;
 • Opere de arta – 25 de ani de la data crearii;
 • Programe de calculator – 50 de ani de la moartea autorului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here