Ce prevede OUG nr. 92/2020 pentru sprijinirea angajatorilor afectati de CoVid-19

0
499

Ordonanta de Urgenta din data de 28 mai 2020 prezinta modul in care pot fi puse in aplicare diferite masuri active de sprijin pentru angajatii si angajatorii, pe fondul pandemiei de coronavirus, a efectelor negative din punct de vedere economic, social si al sanatatii.

Dupa incetarea starii de urgenta si intrarea in starea de alerta, s-a vazut necesitatea adoptarii unor masuri care sa stimuleze si sa ajute la reintegrarea angajatilor si angajatorilor la locul de munca, in cazul acelora in care activitatea de munca a fost redusa sau intrerupta partial sau total. Categoriile vizate sunt persoanele care au implinit varsta de 50 ani si a tinerilor cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani.

Beneficii si aspecte legate de angajatori

De la data de 1 iunie 2020 categoriile de angajati validate prin lege au parte un beneficiu timp de trei luni, prin decontarea unei parti din salariu, care va fi platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, ceea ce inseamna 41,5% din salariul de baza brut pentru locul de munca in cauza, fara sa depaseasca 41,5% din castigul salarial mediu brut stabilit de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Se vor mentine raporturile de munca pana la data de 31 decembrie 2020, in cazul celor care au avut contractul individual de munca suspendat minimum 15 zile pe parcursul starii de urgenta sau starii de alerta.

„Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente opteaza fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din prezenta ordonanta de urgenta . (5) De prevederile alin. (1) beneficiaza si persoanele care au conventii individuale de munca incheiate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare”, art. 1, OUG nr. 92/2020.

Decontarea unei parti din salariu

Decontarea partii din salariu despre care am discutat mai sus, se va efectua din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita unui buget aprobat. In conformitate cu prevederile in vogoare, angajatorii se obliga sa plateasca intreaga contravaloare a salariilor angajatilor care intra in categoria de beneficii de decontare. Plata incepe de la data de 1 si pana la data de 25 a lunii care urmeaza perioadei de raportare prin mijloace electronice, catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca de care apartin.

Pentru decontare se va depune la agentia de ocupare a fortei de munca o cerere cu data si semnatura trecute de catre reprezentantul legal, o declaratie pe propria raspundere si o lista cu persoanele care beneficiaza de suma decontata. Toate acestea se depun in maximum 5 zile de la intrarea in vigoare a acestei Ordonante de Urgenta.

„Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute la art. I alin. (1) se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea”, art. 2, OUG nr. 92/2020.

Plata se va face prin virament bancar in conturile angajatorilor, dupa ce acestea au fost anterior verificate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Categorii speciale de angajati

Angajatorii care au angajati  cu varsta de peste 50 ani, care au fost afectati direct de instituirea starii de urgenta, prin incetarea raporturilor de munca, independent de vointa lor, vor primi lunar, timp de 12 luni, 50% din salariului anagajatului, fara ca valoarea sumei sa depasesca 2.500 lei. Pentru a beneficia de acest lucru, angajatii trebuie sa fie inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

Angajatorii care au incadrati in munca persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocurparea fortei de munca, vor primi timp de 12 luni, 50% din salariul angajatului, fara sa se depaseasca valoarea de 2.500 lei.

Pentru a beneficia de aceste decontari angajatorii se obliga sa mentina raportul de munca pentru cel putin 12 luni de la implinirea celor 12 luni prevazute in Ordonanta de Urgenta.

Acordarea decontarilor

„Sumele prevazute la alin. (1) si (2) se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare”, art. 3, OUG nr. 92/2020.

Decontarile si regulile aplicate in categoriile mentionate anterior se aplica si pentru cetatenii romani care le-au fost incetare raporturile de munca in strainatate, prin concediere, independent de vointa lor.

Imposibilitatea de aplicare a prevederilor din OUG nr. 92/2020

In cazul in care angajatorul a incetat contractul individual de munca al angajatului inainte de termenele prevazute in Ordonanta de Urgenta, la art. I alin. (2) si art. III alin. (3) se obliga sa restituie suma incasata pentru fiecare angajat, la care se adauga dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Restituirea se va face catre agentia pentru ocuparea fortei de munca de care apartine angajatorul.

Nu pot beneficia de decontarea partii din salariu urmatoarele categorii de angajatori:

  • Institutiile si autoritatile publice;
  • Angajatori care se afla in faliment, dizolvare sau lichidare, cu activitati de munca suspendate sau restrictionate, altele decat pandemia de coronavirus.

Plata efectiva a sumelor decontate

„Sumele prevazute la art. I alin. (1) nu se cumuleaza cu subventiile care se acorda in cazul angajatilor pentru care angajatorii au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in baza art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare”, art. 5, OUG nr. 92/2020.

Sumele aferente decontarilor vor fi platite din bugetul asigurarilor pentru somaj. Angajatorii vor depune cererea prin intermediul mijloacelor electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, de care apartin. Toate aceste cheltuieli vor fi suportate la nivel public din fonduri europene, respectandu-se prevederile stabilite de Ministerul Fondurilor Europene.

„Articolul IX In aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se va emite un ordin al ministrului muncii si protectiei sociale”, art. 9, OUG nr. 92/2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here