Modul de infiintare si inregistrarea persoanei juridice

0
487

Persoana juridica se defineste ca o colectivitatea formata din mai multe persoane fizice sau constituita prin asocierea altor persoane juridice, cu organizare de sine statatoare si patrimoniu afectat cu un scop bine determinat in interesul obstesc.

Codul Civil regelementeaza modul prin care se infiinteaza si se inregistreaza persoana juridica, norme si prevederi, pe care le vom trece in revista in cele ce urmeaza.

Modul de infiintare a persoanei juridice

Conform Codului Civil, persoana juridica se poate infiinta prin act de infiintare al organului competent, atunci cand este vorba de autoritati si institutii publice, unitati-administrative teritoriale, operatori economici infiintati de care stat. In alte cazuri persoana juridica se constituie prin act de infiintare al persoanelor care o constituie, in conformitate cu dispozitiile legale sau in orice alt mod prevazut de legea in vigoare la momentul infiintarii. In cazul in care nu se stipuleaza altfel, persoana juridica se infiinteaza pe durata nedeterminata.

Nulitatea persoanei juridice

Instanta competenta poate sa declare nulitatea persoanei juridice in urma constatarilor urmatoarelor situatii si aspecte, stabilite prin lege:

  • Nu detine act de infiintare;
  • Actul de infiintare nu a fost incheiat in forma autentica, conform legii;
  • Fondatorii sau asociatii sunt declarati incapabili de catre instanta, la momentul in care s-a infiintat persoana juridica;
  • Se constata faptul ca obiectul de activitate este ilicit, contra bunelor moravuri sau contrar ordinii publice;
  • Persoana juridica nu detine autorizatia administrativa obligatorie in vederea infiintarii;
  • Nu se specifica in actul de infiintare detalii esentiale precum sediul, denumirea sau obiectul de activitate;
  • Nu se specifica in actul de infiintare care sunt aporturile fondatorilor sau ale asocialor legate de capitalul social;
  • Nu au fost respectate normele legale privind patrimoniul initial sau capitalul social minim;
  • Exista un numar prea mic sau prea mare de fondatori sau asociati, decat cel acceptat legal;
  • Incalcarea altor dispozitii legale in ceea ce priveste infiintarea persoanei juridice.

Toate incalcarile de lege si neregularitatile prezentate mai sus se sanctioneaza prin nulitate absoluta. In ceea ce priveste nulitatea relativa, aceasta se va putea invoca in termen de 1 an de la data la care s-a infiinat sau s-a inregistrat persoana juridica.

In conditiile in care se pronunta de catre instanta competente nulitatea absoluta, persoana juridica inceteaza si intra in lichidare, din momentul in care se emite hotararea judecatoreasca.

„In toate cazurile, fondatorii sau asociatii raspund, in conditiile legii, pentru obligatiile persoanei juridice care s-au nascut in sarcina acesteia de la data infiintarii ei si pana la data notarii in registrele publice a hotararii judecatoresti prevazute la alin. (3)”, art. 198 Codul Civil.

Inregistrarea persoanei juridice

Inregistrarea persoanei juridice presupune orice modalitate de inscriere, inmatriculare sau alte foma de publicitate, regelementate legal. Astfel se dobandeste personalitatea juridica sau se ia in evidenta existenta persoanelor juridice infiintate.

„Persoana juridica este obligata sa verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului si textul depus la registrul public si cel aparut intr-o publicatie oficiala. In caz de neconcordanta, tertii pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, in afara de cazul in care se face dovada ca ei cunosteau textul depus la registru”, art. 201 Codul Civil.

Inregistrarea este obligatorie pentru persoanele juridice care au caracter constitutiv, in caz contrar, infiintarea este considerata ilegala. In aceasta situatie, raspund in fata legii fondatorii, reprezentantii legali ai persoanei juridice, membrii din conducerea, administratie si control a persoanei juridice, in vederea suportarii pagubelor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here