Aspecte privind facilitatile de la plata chiriei din timpul starii de urgenta

0
470

Legea nr. 62/2020 este cea care reglementeaza modul in care se acorda facilitati persoanelor platitoare de chirie, pe timpul starii de urgenta, ca urmare a raspandarii de coronavirus. Persoanele fizice care sunt afectate in mod direct sau indirect din punct de vedere economic de instituirea starii de urgenta, au posibilitatea sa amane plata chiriei, pnetru imobile de locuit, puncte de lucru sau sedii comerciale.

Locatarul este definit prin lege ca orice operator economic, liber profesionist, entitati juridice de drept privat. Pentru a putea primi amanarea legala a platii chiriei este nevoie ca locatarul sa fi avut activitatea de munca intrerupta sau veniturile sa scada cu cel putin 15% in luna martie 2020, in comparatie cu media ultimului an in care se instituie starea de urgenta.

Cererea pentru amanarea platii chirie in timpul starii de urgenta

Pentru a beneficia de aceasta facilitate, locatarul va realiza un dosar care va contine urmatoare acte si documente:

  • Cerere
  • Contractul de locatiune incheiat intre locator si locatar;
  • Act aditional la contractul de locatiune care va cuprinde – acordul ambelor parti contractante cu privire la amanarea platii chiriei, perioada de amanare a platii chiriei, suma platii chiriei pentru aceasta perioada, date de identificare ale locatarului si locatorului, datele contului bancare ale locatorului pentru plata de catre organul fiscal competent, data si semnaturile ambelor parti contractante;
  • Act doveditor adus de catre locatar prin care se motiveaza imposibilitatii platii chiriei in perioada specificata in actul aditional.

„Pentru a beneficia de amanarea la plata chiriei, categoriile de locatari prevazute la alin. (1) trebuie sa puna la dispozitia organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care sa ateste imposibilitatea platii chiriei in perioada specificata in actul aditional dintre locator si locatar”, art. 1, Legea nr. 62/2020.

Locatorii, pentru a putea face cerere de plata la operatorul fiscal teritorial, trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

  • Chiria lunara este mai mica sau egala cu chiria din luna februarie 2020;
  • Valoarea chirie lunare din actul aditional nu depaseste 10.000 RON in ceea ce priveste operatorii economici si 2.000 RON in ceea ce priveste persoanele fizice – criteriu pentru o singura locatie;

„Cererea prevazuta la alin. (3) poate fi depusa si prin posta electronica la o adresa de e-mail care va fi afisata pe pagina de internet a fiecarui organ fiscal teritorial”, art. 1, Legea nr. 62/2020.

Pot beneficia de prevederile din lege doar pe o perioada in care s-a negociat scaderea contravalorii folosintei imobilului, fara sa se depaseasca termenul de 31 decembrie 2020. „De prevederile alin. (1) si (4) beneficiaza si persoanele fizice care in anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere si, incepand cu anul 2020, au calificat aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente”, art. 2, Legea nr. 62/2020.

Locatarii se obliga sa plateasca chiriile lunare care au fost amanate, catre organul fiscal teritorial competent, pana la data de 31 decembrie 2020. In situatia in care nu se respecta obligatiile prevazute in lege si in actul aditional incheiat intre locatar si locator, organul fiscal teritorial competent pun in practica executarea silita a creantelor nerecuperate.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here