Despre continutul si formele testamentului conform Codului Civil

0
678

Testamentul se defineste ca fiind un act unilateral, cu caracter personal si irevocabil, prin care o persoana (testator) dispune pentru timpul in care nu va mai fi in viata.

In testament se face referire la patrimoniul succesoral si bunuri, prin desemnare a legatarului. Se mai pot trece informatii legate de partaj, dezmosteniri, detalii despre executorii testamentari, sarcini de indeplinit de catre legatari sau mostenitorii legali, etc.

Valabilitatea testamentului este sustinuta prin discernamantul si consimtamantul testatorului, in momentul in care a elaborat dispozitiile din continutul documentului cu pricina.

“Orice persoana care pretinde un drept ce se intemeiaza pe un testament trebuie sa dovedeasca existenta si continutul lui in una dintre formele prevazute de lege”, art. 1037 din Codul Civil.  in cazul testamentelor se aplica aceleasi reguli de interpretare precum in cazul contractelor asemanatoare din punct de vedere juridic.

Forme ale testamentului

Din punct de vedere al formei, putem discuta despre un testament olograf sau un testament autentic.

Testamentul olograf

Testamentul olograf este redactat in intregime de catre testator, cu data si semnatura trecute de acesta in scris. Pentru a putea intra in executare, testamentul olograf este dus la un notar public, pentru a fi vizat. Astfel, testamentul olograf trece in dosarul succesoral si este deschis in cadrul succesiunii. Se poate obtine o copie legalizata a testamentului olograf, in schimbul unei plati. Dupa ce s-a procedura de succesiune se finalizeaza, testamentul olograf in forma originala revine legatarilor sau persoanei desemnate prin hotarare judecatoreasca.

Testamentul autentic

Un testament este considerat autentic in cazul in care a fost autentificat de catre un notar public sau alta autoritate publica. In momentul autentificarii, testatorul poate fi insotit de maximum doi martori. “Testatorul isi dicteaza dispozitiile in fata notarului, care se ingrijeste de scrierea actului si apoi i-l citeste sau, dupa caz, i-l da sa il citeasca, mentionandu-se expres indeplinirea acestor formalitati. Daca dispunatorul isi redactase deja actul de ultima vointa, testamentul autentic ii va fi citit de catre notar”, art. 1.044 din Codul Civil. Dupa citire testamentul este semnat de catre testator, si autentificat de catre notar.

Testamentul privilegiat

Conform Codului Civil, exista cateva situatii specifice in care se poate realiza un testament, in conditii legale, dupa cum urmeaza:

In cazul in care vorbim de situatii de urgenta, cum ar fi epidemii, catastrofe naturale, razboaie;

  • Intocmirea testamentului in fata comandantului vasului in care se afla testatorul;
  • Pentru testatorii militari se poate intocmi testamentul in fata comandantului unitatii militare;
  • Daca testatorul este internat intr-o institutie sanitara la care notarul public nu are acces, testamentul poate fi incheiat in fata directorului, medicului sef al institutiei sau medicului sef de serviciu;

In aceste conditii speciale, enumerate anterior, pentru ca testamentul sa poate fi considerat valabil este nevoie de prezenta obligatorie a doi martori. “Testamentul privilegiat se semneaza de testator, de agentul instrumentator si de cei 2 martori. Daca testatorul sau unul dintre martori nu poate semna, se va face mentiune despre cauza care l-a impiedicat sa semneze”, art. 1.047 din Codul Civil.

Va stam la dispozitie cu orice problema sau nelamurire legate de realizarea testamentului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here