Drepturile si obligatiile proprietarilor din condominii

0
263

Condominiul este definit ca un imobil format dintr-un teren si una sau mai multe constructii. Acestea pot fi proprietati comune si proprietati individuale, pentru care se intocmeste carte funciara colectiva si carte funciara individuala pentru proprietatile exclusive, locuinte si spatii cu alta destinatie.

De asemenea, poate fi considerat un condominiu un corp cu mai multe etaje, in care se delimiteaza proprietatile comune, prin mai multe scari. Condominiu mai este denumit ansamblul rezidential care cuprinde locuinte si constructii cu alta destinatie, in care proprietatile individuale sunt conectate prin proprietate comuna.

Legea 196/2018 este cea care reglementeaza drepturile si obligatiile proprietarilor de condominii.

Drepturile proprietarilor din condominii

In cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari au dreptul sa participie proprietarii membrii ai asociatiei, cu drept de vot. Aceste persoane au dreptul de a candida pentru diferite pozitii, sa aleaga si sa fie alesi.

Toti proprietarii din condominiu trebuie sa fie informati cu privire la activitatile intreprinse de asociatia de proprietari si sa primeasca documente si acte, in copii, acolo unde este cazul. Este in sarcina asociatiei de proprietari sa asigure afisarea publica la avizier a documentelor de interes pentru proprietarii din condominiu. “Proprietarii din condominii au dreptul sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, dupa caz, sa o conteste in scris, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda, in scris, la contestatie in termen de 10 zile de la primirea acesteia”, art. 28, Legea 196 / 2018.

In situatia in care, in mod repetat si nejustificat, administratorul sau presedintele de bloc nu respecta obligatiile mentionate mai sus, proprietarii din condominiu au dreptul sa notifice in legatura cu aceasta problema, comitetul executiv si comisia de cenzori.

Fiecare proprietar din condominiu are dreptul sa reclame daca unul sau mai multi dintre ceilalti proprietari impiedica in mod voit si cu rea intentie folosirea normala a condominiului si aduce o serie de prejudicii. Reclamatia se adreseaza in scris catre presedintele comitetului executiv al asociatiei, precum si institutiilor care asigura respectarea ordinii si linistii publice.

In cazul in care hotararile si comportamentul presedintelui/ comitetului executiv contravin intereselor proprietarilor din codominiu atunci acestia pot sa sesizeze cenzorul/comisia de cenzori sau pot sa inainteze solicitari catre instanta de judecata competenta.

Obligatiile proprietarilor din condominii

Ca prima obligatie, proprietarii din condominiu trebuie sa anunte presedintele asociatiei de proprietari cu privire la orice tip de schimbare care a survenit in structura si numarul membrilor familie, cauzata de diferite motive. Este obligatoriu care acest tip de notificare sa fie realizata in format scris si predata in termen de 10 zile de la schimbarea care a avut loc. “Proprietarul este obligat sa mentina proprietatea sa individuala, locuinta sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in stare buna din punct de vedere tehnic si functional, pe propria cheltuiala”, art. 30,  Legea 196 / 2018.

In cazul in care proprietarul unui locuinte sau spatiu cu alta destinatie provoaca daune altui proprietar, cel responsabil este obligat sa suporte costurile de reparatie. “Raporturile juridice stabilite de comun acord intre locator si locatar, precum si nerespectarea obligatiilor contractuale de catre locatar nu absolva proprietarul, in calitate de locator, de obligatiile sale fata de asociatia de proprietari sau fata de furnizorii de utilitati publice, prevazute in prezenta lege”, art. 30,  Legea 196 / 2018.

Atunci cand se doreste modificarea prin diferite lucrari a fatadei condominiului, este nevoie care presedintele asociatie de proprietari sa solicite o cerere autoritatii administratiei publice pentru primi acordul in conformitate cu regulamentul local de urbanism.

“Proprietarii din condominii care isi instraineaza locuintele sau spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt obligati ca la intocmirea actelor de instrainare sa faca dovada platii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si a utilitatilor publice”, art. 33,  Legea 196 / 2018.

Ai o intrebare? Apeleaza la un avocat online.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here