Despre intimat si caile de atac

0
938

Termenul intimat se foloseste pentru a desemna o parte dintr-un proces aflat in caz de recurs sau in orice alta cale de atac. Intimat poate sa fie inculpatul sau partea responsabila civilmente, atunci cand e vorba de apel sau recurs demarat de procuror sau partea civila. Aceiasi pozitie de intimat o poate ocupa procurorul sau partea civila in apelul sau recursul care au fost inainte de catre inculpat sau partea responsabila civilmente.

Avem astfel mai multe situatii in care una dintre partile procesului ocupa pozitia de intimat, in functie de calea de atac sau de etapa in care se desfasoara procesul: apelant si intimat de apel, recurent si intimat in recurs, contestatar si intimat in contestatia in anulare, revizuient si intimat in revizuire.

Rolul intimatului in caile de atac de apel si de recurs

O hotarare judecatoreasca poate sa fie atacata prin apel (cale ordinara), recurs, contestatie in anulare sau revizuire (cai extraordinare). Caile de atac pot sa fie dispuse numai la cererea partilor implicate in proces, care au un interes direct, desigur cu exceptiile prevazute de lege.

“In cazul hotararilor susceptibile de apel, daca acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Cu toate acestea, o hotarare susceptibila de apel si de recurs poate fi atacata, inauntrul termenului de apel, direct cu recurs”, art. 459, Codul de Procedura Civila. Intotdeauna recursul are prioritate, iar celelalte cai de atac extraordinare pot sa fie realizate in mod simultan.

Apel

In cazul in care lege nu prevede alte dispozitii, hotararile judecatoresti pot sa fie atacate cu apel. Se poate face apel in decurs de 30 de zile din momentul in care se comunica hotararea judecatoreasca. In acest timp se suspenda executarea hotararii de prima instanta, cu exceptiile prevazute in lege.

Cerera de apel impreuna cu dovada taxei de timbru se depun la instanta unde s-a dat hotararea ce urmeaza sa fie atacata. “Dupa primirea cererii de apel, respectiv a motivelor de apel, presedintele instantei care a pronuntat hotararea atacata va dispune comunicarea lor intimatului, impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au fost infatisate la prima instanta, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii”, art. 471 Codul de Procedura Civila.

In continuare, instanta comunica intampinarea apelantului, care este obligat sa depuna raspunsul la intampinare in 10 zile de la comunicare. Intimatul va afla raspunsul la intampinare care va fi adaugat la dosarul cauzei. Acesta are dreptul de a formula apel dupa implinirea termenului de apel, prin cerere catre prima instanta.

Recurs

Se poate face recurs in cazul hotararilor date in apel, celor date fara drept de apel si alte tipuri admise de lege. Prin recurs se aduce in atentia Inaltei Curti de Casatie si Justitie analizarea hotararii atacate, in termen de 30 de zile de la momentul in care s-a comunicat hotararea. “Intampinarea trebuie redactata si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar raspunsul la intampinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului. Prin aceste acte de procedura se va mentiona daca recurentul, respectiv intimatul este de acord ca recursul”, art. 490 Codul de Procedura Civila. Dupa ce recursul este luat in considerare, instanta poate sa-l admita, respinga sau sa-l anuleze.

Pentru orice tip de informatii legate de procese civile si reprezentare in fata instantei te asteptam sa ne apelezi pentru o consultanta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here