Despre constituirea societatii pe actiuni

0
124

Societatea pe actiuni sau S.A este o forma de societate comerciala in cadrul careia actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Modul de constituire, administrarea si alte aspecte ce tin de functionarea societatii pe actiuni sunt reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Constituirea societatii pe actiuni

Societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Fiind vorba de acte distincte, statutul va contine datele de identificare a asoaciatilor si clauzele privind organizarea, functionarea si modul de desfasurare a activitatii societatii.

Ce contine actul constituiv al societatii pe actiuni

 • Date de identificare fondatori
 • Forma, denumirea si sediul social
 • Obiectul de activitate al societatii, precum si domeniul, activitatea principala a societatii
 • Capitalul social subscris
 • Numarul de actiuni acordate, natura si valoarea bunurilor care sunt aport in natura
 • Numarul si valoarea nominala a actiunilor, in functie de categorii, acolo unde este cazul
 • Eventuale restrictii privind transferul de actiuni
 • Date de identificare membrii consiliu de administratie
 • Date de identificare membrii consiliu de supraveghere
 • Puterea administratorilor sau a directorilor
 • Date de identificare cenzor sau prim audit financiar
 • Clauze ce privesc conducerea, administrarea si functionarea societatii
 • Clauze ce privesc controlul gestiunii societatii
 • Durata societatii
 • Modul in care sunt distribuite beneficiile
 • Modul de suportare a pierderilor
 • Sedii secundare daca se infiinteaza o data cu societatea
 • Avantaje speciale acordate la momentul infiintarii societatii oricarei persoane care a luat parte la constituirea societatii
 • Suma de bani totala a cheltuielilor pentru constituire
 • Modul de dizolvare si de lichidare a societatii

Capitalul social al societatii pe actiuni

Constituirea societatii pe actiuni are loc prin subscriere integrala si in mod simultan  a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv. Acest lucru se poate face si prin subscriptie publica. In conditiile in care se realizeaza subscriere integrala si simultana a capitalului sociale, atunci capitalul social varsat la constituire nu va fi mai mic de 30% din capitalul social subscris.

Este esential ca diferenta de capital social subscris sa fie varsata in maximum 12 luni de la data inmatricularii societatii, pentru actiunile care sunt emise pentru un aport in numerar, respectiv in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii, pentru actiunile care sunt emise pentru un aport in natura.

In ceea ce priveste cuantumul capitalului social, acesta nu poate sa fie mai mic decat 90.000 lei. “Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al societatilor prevazute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului”, art. 10, Legea nr. 31/1990.

Cu privire la numarul actionarilor, acesta nu poate sa fie mai mic de 2, iar in cazul in care se constata ca societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada ce depaseste 9 luni, atunci acest lucru poate sa fie denuntat de catre orice persoana, instanta putand sa dispuna dizolvarea societatii.

Constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica

In acest caz fondatorii sunt cei care intocmesc un prospect de emisiune in care se stabileste data incheierii subscriptiei. Prospectul de emisiune este semnat de catre fondatori, iar forma autentica este depusa la oficiul Registrului Comertului din judetul unde se afla sediul societatii. Subscrierea cuprinde numele si prenumele/denumirea, domiciliul sau sediul subscriitorului, numarul in litere al actiunilor subscrise, data subscrierii, declaratia expresa ca accepta prospectul de emisiune. Dupa ce se inchide subscrierea, in cel mult 15 zile fondatorii convoca adunarea constitutiva, prin instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Constituirea societatii se face numai in conditiile in care capitalul social a fost subscris in intregime si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatatea din caloarea toatala a actiunilor subscrise la C.E.C sau la o banca. Ceea ce ramane din capitalul social subscris se varsa in maximum 12 luni de la data inmatricularii. “Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive majorarea sau, dupa caz, reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei”, art. 22, Legea nr. 31/1990.

Adunarea constitutiva

In cadrul adunarii se alege un presedinte si doi secretari. Participarea se face prin lista de prezenta, cu semnatura fiecarui acceptand si vizata de presedinte si de unul dintre secretari. Fiecare acceptant are dreptul la vot si poate fi reprezentat, la nevoie, prin procura speciala. Pentru a fi considerata legala, adunarea constitutiva trebuie sa fie formata din jumatate plus unu din acceptantii prezenti.

Obligatiile adunarii constitutive:

 • Verificarea existentei varsamintelor
 • Examinarea si validarea raportului expertilor de evaluare a aporturilor in natura
 • Aprobarea participarilor la profit ale fondatorilor
 • Aprobarea actului constitutiv al societatii
 • Numirea membrilor consiliului de administratie si ai consiliului de supraveghere, primii cenzori

Inmatricularea societatii pe actiuni

In cel mult 15 zile de la data la care se incheie actul constitutiv fondatorii cer inmatricularea societatii in Registrul Comertului, in raza teritoriala unde societate isi are sediul. Cererea propriu-zisa este insotita de actul constitutiv al societatii, dovada varsamintelor, dovada sediului si a disponibilitatii firmei, actele privind proprietatea pentru aporturi in natura subscrise si varsate la constituire, acte constatatoare ale operatiunilor din contul societatii, declaratie pe proprie raspundere a fondatorilor, alte acte sau avize. Societatea devine persoana juridica din momentul in care este inmatriculata in Registrul Comertului.

Daca sunteti in faza de a va infiinta o firma si nu aveti timpul necesar pentru acest lucru, noi va ajutam cu tot ce implica infiintarea si inregistrarea acesteia. Intrati aici pentru mai multe detalii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here