Despre autorizarea executarii lucrarilor de constructie

0
122

Legea nr. 50/1991 actualizata in 2020 este cadrul legal prin care se reglementeaza autorizarea executarii lucrarilor de constructie, care se realizeaza numai in urma obtinerii unei autorizari de construire sau de desfiintare. Aceasta autorizare se emite la cererea titularului dreptului de proprietate al unui imobil, fie ca e vorba de teren sau de constructie.

In cazul in care lucrarea de constructie presupune racordarea la retele tehnico-edilitare, atunci autorizarea administratorului drumului se efectueaza de catre autoritati competente din randul operatorilor de retele tehnico-edilitare. Acest tip de autorizatie se emite in acelasi timp cu autorizatia pentru construire, dar nu depind una de cealalta. Se face exceptie in vederea autorizarii in cazul constructiilor de natura speciala, care se bazeaza pe acorduri in care Romania este parte.

“Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor”, art. 2, Legea nr. 50/1991.

Emiterea autorizatiei de construire se face pe baza documentelor care atesta executarea lucrarilor de constructie. Primul pas il consta depunerea cererii in vederea emiterii certificatului de urbanism, apoi emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului, urmat de notificarea autoritatii administratiei publice competente de catre solicitant in vederea solicitarii de obtinere a autorizatiei de construire. Se vor emite de asemenea avize, acorduri ce tin de protectia mediului, documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. La final se depune dosarul cu documentele necesare la autoritatea administratiei publice competente, care va emite autorizatia de construire.

“Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa in extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii”, art. 2, Legea nr. 50/1991.

Exista si cazuri in care nu este nevoie de documentatie pentru amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru a se obtine autorizatia de construire. Aceste cazuri speciale vizeaza: lucrari de reparare sau modificare a cladirilor, daca se mentine aceiasi functiune, lucrari de supraetajare (la cladiri care nu fac parte din categoria de constructii protejate sau monumente), lucrari pentru extinderea unor cladiri de natura sociala, invatamant, cultura si altele, lucrari care vizeaza schimbarea folosintei constructiei actuale. In aceiasi categorie sunt incluse lucrarile de reparare ale cailor de comunicatie si ale elementelor tehnico-edilitatre, lucrari de reparare asupra spatiilor verzi, parcuri si gradini publice, lucrari de cercetare a terenurilor, organizarea de tabere de corturi.

Emiterea autorizatiei de construire si a altor documentatii necesare

Majoritatea autorizatiilor de construire sunt emise de catre presedintii consiliilor judetene sau primari. Tot ceea ce tine de avize pentru certificatul de urbanism se solicita de catre beneficiar de la autoritatile competente inainte de a depune documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Este nevoie de certificatul de urbanism cand se doreste racordare ala retelele de transport energteic, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitate de incendiu, protectia populatiei.

Nu este obligatoriu sa se obtina act administrativ pentru protectia mediului pentru contruirea de locuinte unifamiliale, contruirea de anexe in gospodarie (in afara celor destinate cresterii animalelor), efectuarea de consolidari ale unor imobile care exista deja, construirea de imprejurimi, comasari de terenuri. “Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii”, art. 6, Legea nr. 50/1991.

Pentru orice tip de nelamuriri si probleme juridice apelati la un avocat online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here