Informatii esentiale despre asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

0
346

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale este parte a sistemului de asigurari sociale, fiind garantata de stat. Cuprinde raporturi specifice prin intermediul carora se asigura protectia sociala impotriva categoriilor de risc profesional, prin care se intelege, pierderea, diminuarea capacitatii de munca si decesul care urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale este reglementata de Legea nr. 346/2002. Ne vom referi in cele ce urmeaza la dispozitiile generale ale legii, raporturile de asigurare si riscurile asigurate, prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, drepturile asiguratilor si indemnizatii.

Dispozitii generale Legea nr. 346/2002

Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se garanteaza diferite tipuri de servicii si prestatii in legatura cu persoanele asigurate. Se promoveaza sanatatea si securitatea in munca, dimunuarea si compensarea consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Enumeram principiile care stau la baza asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale:

 • Asigurarea este obligatorie pentru cei care utilizeaza forta de munca, printr-un contract individual de munca;
 • Cei care beneficiaza de pe urma muncii prestate sunt si cei care isi asuma riscul profesional;
 • Constituirea fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale: contributii aduse in functie de risc, care sunt furnizate de catre angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurarea;
 • Importanta rolului activitatii de prevenire pentru reducerea numarului de accidente de munca si boli profesionale;
 • Solidaritate sociala prin asumarea reciproca a obligatiilor intre cei care participa la sistemul de asigurare penru accidente de munca si boli profesionale;
 • Nu se accepta discriminarea in ceea ce priveste beneficiarii drepturilor de asigurare;
 • Utilizarea fondurilor in mod transparent;
 • Repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

Drepturile asiguratilor

Prin asigurarea penru accidente de munca si boli profesionale beneficiarii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

 • Asistenta medicala la locul accidentului, in unitati spitalicesti;
 • Tratament medical ambulatoriu, analize medicale, medicamente;
 • Servicii medicale in spitale;
 • Tratament pentru recuperarea capacitatii de munca in unitati de specialitate;
 • Servicii de chirurgie reparatorie;
 • Cure balneoclimaterice;
 • Analize de laboratori, investigatii de specialitate.

Cine beneficiaza de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Conform Legii nr. 346/2002 se asigura obligatoriu urmatoarele categorii de persoane:

„Persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, inclusiv functionarii publici;

Persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);

Somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

Persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economia nationala;

Ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale”.

Indemnizatii

„Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este media veniturilor salariale brute ale asiguratului din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in lunile respective”, art. 20, Legea nr. 346/2002.

Daca stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, atunci baza de calcul va fi venitul salarial brut din ultima luna de activitate de munca, acesta fiind luat in calcul la stabilirea contributiei de asigurare. Se vor utiliza numarul de zile lucratoare din luna pentru care care se acorda concediul medical.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here