Derularea procesului civil in acord cu codul de procedura civila

0
693

Codul de procedura civila este instrumentul legal prin care se stabilesc regulile de competenta si de judecare a cauzelor civile, a hotararilor instantelor si a diferitelor tipuri executorii, cu scopul de a infaptui justitia in materia civila.

Totodata, “in infaptuirea justitiei, instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu de interes public, asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundamentale, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, aplicarea legii si garantarea suprematiei acesteia”, conform Legii nr. 134/2010.

Ne vom referi la modul de derulare al procesului civil in acord cu codul de procedura civila, precum si alte aspecte esential de luat in considerare de partile implicate.

Aplicabilitatea codului de procedura civila

In cadrul oricarui proces civil echitabil se vor lua in considerare si se va actiona in conformitate cu prevederile din Constitutie, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si tratatele in care Romania este parte implicata. Codul de procedura civila asigura prin continutul sau respectarea drepturilor si libertatilor persoanelor, indiferent de circumstante sau influente exterioare.

In cazul in care exista o neconcordanta intre pactele la care Romania a luat parte si prevederile din codul de procedura civila, atunci vor fi luat in considerare reglementarile international, facand exceptie situatia in care codul prezinta o dispozitie dezirabila.

In ceea ce priveste aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene, “in materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul partilor”, conform Legii nr. 134/2010.

Principiile procesului civil

In orice cerere de judecata, instantele eminente au indatorirea sa primeasca si sa gaseasca solutii pentru orice tip de cerere, fara niciun drept de refuz, pe motive ce tin de neclaritatea sau imposibilitatea de aplicare a legii.

In conditiile in care exista un caz anume in care solutiile nu pot fi date in baza legii sau nu exista dispozitii legale in acest sens, atunci se va actiona pe baza principiilor care tin de dreptul general, mentinand caracterul echitatii. “Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii prin hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii”, conform Legii nr. 134/2010.

Fiecare persoana are dreptul de a fi judecata in mod echitabil, de catre de instanta, impartiala si stabilita de lege. Instanta judecatoreasca se obliga sa asigure o desfasurare clara si optima a judecatii. In conformitate cu codul de procedura civila, judecatorul va respecta drepturile persoanelor judecate si va tine cont de principiile drepturilor generale ale omului, precum si de reglementarile internationale, in acest sens.

Etapele procesului civil

In acord cu codul de procedura civila, avem urmatoarele etape generale ale procesului civil:

Etapa scrisa – modalitatea prin care se informeaza ambele parti implicate cu privire la motivele de fapt, modul in care se va derula procesul civil, limitele care se impun si disponibilitatile in functie de prevederile legale.

Cercetarea procesului – este etapa in care se pregateste dezbaterea cauzei de fond. Se vor administra probe si se vor lua in considerare orice tip de cereri formulate de una sau de catre ambele parti implicate. De asemenea, se va emite primul termen de judecata, perioada care va fi urmata de cercetarea procesului de catre judecator in mod echitabil si impartial.

Dezbaterea in fond a procesului – momentul in care instanta judecatoreasca ia parte la discutiile in contradictoriu in aparare si acuzare. Fiecare parte are dreptul de exprimare stabilit intr-un interval de timp egal. Dupa ce presedintele de complet considera ca s-au solutionat imprejurarile de fapt si de drept, se va trece la urmatoarea etapa, cea de pronuntare.

Deliberarea si pronuntarea hotararii – momentul in care completul de judecata stabileste modul in care se vor aplica normele juridice, pentru situatia de fapt. Hotarerea finala semnata de completul de judecata si de grefier este actul care comunica partilor, decizia finala.

Avocatii nostrii va stau la dispozitie pentru orice tip de consiliere si suport juridic.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here