Continut si inregistrare – cerere de chemare in judecata

0
901
continut-inregistrare-cerere-de-chemare-in-judecata

Definim cererea de chemare in judecata ca act de ordin civil prin care fiecare persoana poate sa trimita o solicitare instantei de judecata in vederea solutionarii unui litigiu, in care este parte implicata.

Cererea de chemare in judecata se depune la instanta competenta pentru judecarea litigiului, in conformitate cu procedura civila. Cererea redactata se va da judecatorului de serviciu, acesta fiind insarcinat cu stabilirea completului care va solutiona litigiul. Acelasi judecator stabileste termenul de judecata si dispune comunicare de copii ale cererii chemarii in judecata, se ocupa direct de citarea paratului.

In final, cererea de chemare in judecata este inregistrata la Registratura. O astfel de cerere poate fi depusa de catre persoana care cere solutionarea litigiului sau poate fi trimisa prin posta sau adusa de catre un mandatar.

Continut cerere de chemare in judecata

Cererea de chemare in judecata va contine in primul rand numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor implicate. Daca este vorba de persoana juridice se va specifica denumirea si sediul. Este nevoie in acelasi timp de specificarea codului numeric personal sau daca este cazul, de codul unic de inregistrare sau de identificare fiscala, numar de inmatriculare in registrul comertului.

Acolo unde este cazul se va preciza si contul bancar al celui care reclama si al paratului. In situatia in care una dintre parti este reprezentata de avocat, atunci se vor preciza numele, prenumele si calitatea acestui, precum si sediul profesional.

In continuare, dupa completarea datelor de contact, va fi nevoie de specificarea obiectului cererii si valoarea acestuia. Se va preciza de catre reclamant cum s-a ajuns la aprecierea valorii obiectului, prin explicarea metodei de calcul utilizata. “Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea și județul, strada și numărul, iar în lipsă, vecinătățile, etajul și apartamentul, precum și, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară și numărul cadastral sau topografic, după caz”, art. 194, Codul de Procedura Civila.

Apoi se vor arata motivele de fapt si de drept in baza carora se realizeaza cererea de chemare in judecata. Se vor aduce dovezi, care pot fi sub forma de inscrisuri, respectand dispozitiile art. 150 Codul de Procedura Civila. “Când reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică”, art. 194, Codul de Procedura Civila. Daca este vorba de prezenta unor martori, se vor preciza numele, prenumele si adresele acestora. Cererea de chemare in judecata se finalizeaza cu semnatura reclamantului.

Nulitatea cererii si inregistrare

Se considera nula cererea de chemare in judecata in care nu sunt trecute numele si prenumele, obiectul cererii, motivele de fapt sau daca nu este semnata de catre parte sau reprezentat.

Este de precizat faptul ca unele cereri pot fi supuse timbrarii ceea ce obliga reclamantul sa ataseze cererii dovada achitarii taxelor. In caz contrat, cererea este considerata nula.

In cazul in care se doreste modificarea cererii de chemare in judecata, dupa momentul in care a fost depusa si inregistrata, “reclamantul poate să-și modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat”, art. 204, Codul de Procedura Civila.

In cazul in care aveti nevoie de reprezentare in procesul de solutionare litigii avocatii nostri va stau la dispozitie!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here