Ce este Actul Aditional + Model

0
3869

Actul aditional presupune incheierea unui acord intre partile care au incheiat un contract. In acest act aditional se convine asupra diferitelor tipuri de modificari, precizari, adaugiri sau incetari, care s-au produs dupa incheierea contractului.

A nu se confunda actul aditional cu anexa la contract. Pentru ca sa fie valabil, actul aditional presupune anumite schimbari si modificari cu care trebuie sa fie de acord partile contractului si sa semneze in acest sens. In cazul anexei, acesta este un documente care sa adauga la contract cu unele aspecte care completeaza continutul contractului, fara insa sa schimbe clauzele contractuale.

Cele mai frecvente exemple de acte aditionale, cu care te vei putea confrunta la un moment dat in viata, sunt cele legate de contractul individual de munca. Conform Codului Muncii, se poate incheia un act aditional la contractul de munca, anterior momentului in care se produce schimbarea sau modificarile aduse, desigur, cu exceptiile admise legal.

“Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil”, art. 17 Codul Muncii.

In cazul contractului individual de munca, se poate incheia act aditional in momentul in care se doreste modificarea normei de munca, prelungirea duratei pe care este valabil contractul, modificarea sediului in care salariatul isi desfasoara sarcinile zilnice. De asemenea, presupun incheierea unui act aditional orice aspect legat de modificarea sporurilor si a salariului, dar si orice tip de modificare legata de functia si sarcinile salariatului.

“Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz”, art. 17 Codul Muncii.

Model act aditional contract individual de munca

Angajator……………………………..

Sediul………………………………….

C.U.I/C.I.F…………………………………

Telefon……………………………….

ACT ADITIONAL NR…………/……………

de modificare si completare a contractului individual de munca nr……../…………..

        apartinand d-lui, d-nei………………………………………CNP………………………….

             Incepand cu data de ………………………………….contractul individual de munca se modifica dupa cum urmeaza:

I.Durata contractului:

a) nedeterminata;

b) determinata pe perioada cuprinsa intre data de…………………..si data de …………………..;

II.   Locul muncii…………………………………………………………………………………….;

III. Felul muncii……………………………………………………………………………………;

IV. Conditiile de munca ……………………….…………………………………………………..;

V. Salariul lunar se modifica astfel:

a) salariul de baza este de…………………………………………;

b) sporul de vechime…………………………………………………..;

c) alte sporuri……………………………………………………………;

VI. Durata timpului de munca  se modifica la……………….ore/zi;

VII.Durata concediului de odihna se modifica la………………zile;

VIII.Suspendare: in baza art……………..din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, in perioada de la……………………….pana la……………………………………

IX. Alte drepturi  ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Prezentul act aditional produce efecte de la data comunicarii cu salariatul.

Angajator                                                                              Salariat

__________________                                                      Nume/Prenume _____________

Reprezentant legal                                                            Semnatura _________________

______________________                                              Data comunicarii ____________

Pentru orice tip de lamuriri si consultanta in ceea ce priveste incheierea de contracte apelati la un avocat online.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here